งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 วิธีการออกแบบโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 วิธีการออกแบบโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 วิธีการออกแบบโปรแกรม
รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นาสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 วิธีการออกแบบโปรแกรม โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 สัญลักษณ์รูปของโฟล์วชาร์ต
ใช้สำหรับ จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด การคำนวณ / การกำหนดค่า นำเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลออก โดยไม่ระบุสื่อที่ใช้ รับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ การเปรียบเทียบ / การตัดสินใจ

3 สัญลักษณ์รูปของโฟล์วชาร์ต
ใช้สำหรับ แสดงผลข้อมูลทางจอภาพ แสดงผลข้อมูลออกทางเอกสาร ตัวเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน ทิศทางการดำเนินงาน เรียกโปรแกรมย่อย

4 คู่ฉันอยู่ไหน

5 จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

6 ทิศทางการดำเนินงาน

7 หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน
เริ่มต้น 1. สัญลักษณ์ 1 ภาพ จะแทนคำสั่ง 1 คำสั่ง 2. ทิศทางของลูกศรในผังงาน ควรมีทิศทางจากบนลงล่าง หรืออาจจากซ้ายไปขวาเสมอ 3. ในหนึ่งผังงานจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวเท่านั้น X = 5, Y = 4 X = X + Y สิ้นสุด

8 ประโยชน์ของผังงาน 1. ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน 2. รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน – หลัง และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย 3. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อให้นักเขียนโปรแกรมคนอื่นได้ทราบ 4. ช่วยให้การปรับปรุง แก้ไข และบำรุงรักษาโปรแกรม ทำได้ง่าย

9 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน
ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบ เริ่มต้น 1. โครงสร้างแบบเป็นลำดับ การทำงานที่เรียงเป็นไปตามลำดับก่อนหลังแต่ละคำสั่งจะมีการประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุด คำสั่ง คำสั่ง สิ้นสุด

10 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน
2. โครงสร้างแบบมีตัวเลือก เป็นโครงสร้างที่เป็นแบบ 2 ทางเลือกในการตัดสินใจ เริ่มต้น เงื่อนไข คำสั่ง คำสั่ง สิ้นสุด

11 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน
3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการสั่งให้ทำงานชุดคำสั่งนั้น ในลักษณะวนซ้ำหลายๆ รอบ เริ่มต้น เงื่อนไข คำสั่ง คำสั่ง สิ้นสุด

12 เตรียมไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช
ตัวอย่าง เริ่มต้น 1. เริ่มต้น 2. เตรียมไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช 3. ตอกไข่ใส่ชาม+ตีไข่ 4. เทน้ำมันพืชใส่กระทะ 5. เทไข่ใส่กระทะ 6. เปรียบเทียบว่าไข่สุกแล้วหรือยัง - ถ้าไข่สุกแล้วจริง ให้เลือกตัดไข่ใส่จาน - ถ้าไข่ยังไม่สุก ให้เลือกพลิกกลับหน้าไข่ในกระทะ 7. จบการทำงาน เตรียมไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช ตอกไข่ใส่ชาม+ตีไข่ เทน้ำมันพืชใส่กระทะ เทไข่ใส่กระทะ ไข่สุก? ใช่ ไม่ใช่ ตักไข่ใส่จาน พลิกหน้าไข่ในกระทะ สิ้นสุด

13 The End


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 วิธีการออกแบบโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google