งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พีระมิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พีระมิด

2 ลักษณะของพีระมิด หน้าตัดหรือฐาน ยอด สูงเอียง ส่วนสูง สัน ด้านข้าง

3 พีระมิด รูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บน
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็น รูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บน ระนาบเดียวกันกับฐานและหน้าทุกหน้า เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ ยอดแหลมนั้น

4 เรียกพีระมิดตามลักษณะของฐาน
พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานหกเหลี่ยม

5 พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง
พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้าง = 1/2  ฐานสูงเอียง ด้านข้าง ฐาน ด้านข้าง

6 พื้นที่ผิวพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่า = พื้นที่ฐาน + 1/2ความยาวเส้นรอบฐานสูงเอียง
สูงเอียงด้านยาว สูงเอียงด้านกว้าง

7 พื้นที่ผิวพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยมด้านไม่เท่า = พื้นที่ฐาน+จำนวนพื้นที่ด้านกว้าง+จำนวนพื้นที่ ด้านยาว
สูงเอียงด้านกว้าง สูงเอียงด้านยาว

8 ดังนั้น ความสูงพีระมิดเท่ากับ 4 ซม.
ตัวอย่างที่ 1 จงหาความสูงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูงเอียง 5 ซม. วิธีทำ ดังนั้น ความสูงพีระมิดเท่ากับ 4 ซม. 5 3 a 6

9 ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิวพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม
ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิวพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูงเอียง 5 ซม. วิธีทำ พื้นที่ผิวพีระมิด  พื้นที่ฐาน+พื้นที่ผิวข้าง  ด้านด้าน+1/2ความยาวเส้นรอบฐานสูงเอียง  66+1/24(6)5  36+60  ตารางซม.

10 ตัวอย่างที่ 3 พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ซม. ยาว 32 ซม
ตัวอย่างที่ 3 พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 ซม. ยาว 32 ซม.ถ้าพีระมิดสูง 12 ซม. จะมีพื้นที่ผิวข้างเท่าไร วิธีทำ

11 พื้นที่ผิวข้างด้านกว้าง 1/2กว้างสูงเอียงด้านกว้าง
1/21020  ตารางซม. พื้นที่ผิวข้างด้านยาว  1/2ยาวสูงเอียงด้านยาว  1/23213  ตารางซม. พื้นที่ผิวพีระมิด  2 208  ตารางซม.

12 แบบฝึกหัด 1. จงหาความสูงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีด้านยาวด้านละ 12 ซม. สูงเอียง 10 ซม.

13 2. พีระมิดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม. ด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ 24 ซม
2. พีระมิดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม ด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ ซม. สันยาว 13 ซม จงหาสูงเอียง

14 3. จงหาพื้นที่ผิวพีระมิดสามเหลี่ยม ด้านเท่า ยาวด้านละ 12 ซม
3. จงหาพื้นที่ผิวพีระมิดสามเหลี่ยม ด้านเท่า ยาวด้านละ 12 ซม สูงเอียง 13 ซม

15 4. พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 14 ซม.
สันยาว 25 ซม. มีพื้นที่ผิวข้างเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt พีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google