งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. สามารถบูทเข้า windows หรือ shut down ได้เร็วขึ้น 2. คอมฯมีพื้นที่ว่างในการทำงาน มากขึ้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. สามารถบูทเข้า windows หรือ shut down ได้เร็วขึ้น 2. คอมฯมีพื้นที่ว่างในการทำงาน มากขึ้น 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์

2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. สามารถบูทเข้า windows หรือ shut down ได้เร็วขึ้น 2. คอมฯมีพื้นที่ว่างในการทำงาน มากขึ้น 3. การเข้าถึง file และ folder ต่างๆ เร็วขึ้น 4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของแรม 5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Net ให้เร็วขึ้น

3 หลักการและแนวทาง ปฏิบัติ 1. การจัดการกับถังขยะ (recycle bin) 2. การจัดการกับหน้าจอ 3. การจัดการกับ Quick lunch 4. การทำความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม C cleaner, disk clean up ใน windows 5. การทำ disk defragment 6. การปรับแต่งค่าการทำงานบางอย่าง ใน windows 7. การปรับแต่งค่าการบูทใน Bios

4 เริ่มต้นลงมือทำเริ่มต้นลงมือทำ   

5 การจัดการกับถังขยะ (recycle bin) เทถังขยะ เพื่อให้คอมฯ มีพื้นที่ว่าง เพิ่มขึ้น

6 Icon, Folder, file ให้มีบนหน้าจอ ให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย

7 ใน Vista คลิ๊กขวา เลือก view เอา เครื่องหมาย ✓ ที่ show desktop icon ออก

8 สำหรับ win. XP ❶

9 หรือ ❷

10

11 เลือกแล้ว next

12 เมื่อเสร็จ แล้วจะ พบว่ามี folder เพิ่ม ขึ้นมาที่ หน้าจอชื่อ ว่า Unused Desktop เมื่อเปิดเข้า ไปดูก็จะพบ file ต่างๆ อยู่ในนั้น และ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ

13 การจัดการกับ Quick lunch Quick lunch

14 คลิ๊กขวาที่ taskbar เลือก toolbars เอา ✓ออกจาก quick lunch

15 การทำความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม C cleaner, disk clean up การใช้ C cleaner 1. ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย 2. เปิดใช้งานจากโปรแกรม หรือจาก recycle bin ก็ได้ 3. ข้อดี คือ สะดวกโปรแกรมทำงานได้ เร็วไม่ต้องรอนาน 4. ข้อด้อย คือ ทำความสะอาดได้ไม่หมด ยังเหลือไฟล์ค้าง การใช้ C cleaner 1. ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย 2. เปิดใช้งานจากโปรแกรม หรือจาก recycle bin ก็ได้ 3. ข้อดี คือ สะดวกโปรแกรมทำงานได้ เร็วไม่ต้องรอนาน 4. ข้อด้อย คือ ทำความสะอาดได้ไม่หมด ยังเหลือไฟล์ค้าง

16 การทำความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม C cleaner, disk clean up การใช้ Disk clean up ใน windows 1. ข้อดี คือ ทำความสะอาดได้ค่อนข้าง หมดจด 2. ข้อด้อย คือ ช้ามากและต้องเลือกทำที่ ละ drive การใช้ Disk clean up ใน windows 1. ข้อดี คือ ทำความสะอาดได้ค่อนข้าง หมดจด 2. ข้อด้อย คือ ช้ามากและต้องเลือกทำที่ ละ drive

17 หน้าตาโปรแกรม C cleaner

18

19 การทำ Disk cleanup ใน windows

20 Disk cleanup

21 ทำการเลือก drive แล้วกด OK

22 เลือกแล้ว กด OK

23 การทำ disk defragment เป็นการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ โปรแกรมสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้เร็วขึ้น วิธีการ เป็นการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ โปรแกรมสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้เร็วขึ้น วิธีการ

24

25 สำหรับ Vista 1. เลือก modify เป็นการสั่งให้ทำงานตามที่ กำหนด 2. เลือก select volume เพื่อสั่งให้จัดเรียง drive ใดบ้าง 3. เลือก defragment now เป็นการสั่งให้ จัดเรียง สำหรับ Vista 1. เลือก modify เป็นการสั่งให้ทำงานตามที่ กำหนด 2. เลือก select volume เพื่อสั่งให้จัดเรียง drive ใดบ้าง 3. เลือก defragment now เป็นการสั่งให้ จัดเรียง

26 การปรับแต่งค่าการทำงาน บางอย่างใน windows

27 การเพิ่มประสิทธิภาพของแรม สำหรับวิธีนี้ จะเป็นการแก้ไขค่า ในรีจิสตรีอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยทำ ให้ระบบโหลดเคอร์เนลใน Windows XP เอาไปเก็บไว้ในแรม เลย และวิธีการนี้จะช่วยทำให้มี ประสิทธิภาพของแรมเพิ่มสูงขึ้น อย่างมาก แต่ ! มีข้อจำกัดอยู่ อย่างหนึ่ง คือ เครื่องที่สามารถใช้ งานได้จะต้องมีแรมไม่ต่ำกว่า 256 เมกะไบต์ขึ้นไป จึงจะเห็นผล

28 ขั้นตอนการปรับแต่ง 1. เปิดโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > Run > พิมพ์ Regedit กด OK 2. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > SessionManager > Memory Management 3. ให้หาคีย์ดังต่อไปนี้ ที่หน้าต่างทางขวงมือ "DisablePagingExecutive"=dword:00000000 "LargeSystemCache"=dword:00000000 4. เมื่อพบแล้วให้แก้ไขค่าตัวเลย โดยเปลี่ยนเลข 0 ตัว สุดท้ายให้เป็นเลข 1 หรือหากไม่มี ให้สร้างคีย์ใหม่ โดยตั้ง ค่าดังนี้ "DisablePagingExecutive"=dword:00000001 "LargeSystemCache"=dword:00000001 5. รีสตาร์ทเครื่องใหม่ เพื่อให้ค่าที่เปลี่ยนแปลงเริ่มทำงาน 6. หากต้องการให้ค่าต่างๆที่ปรับแต่งไว้กลับเป็นเหมือนเดิม ให้เปลี่ยนจาก 1 ไปเป็น 0

29

30

31

32

33 ให้เปลี่ยนค่า จาก 0 เป็น 1 แล้ว OK เมื่อเสร็จแล้ว ปิดโปรแกรม ทุกอย่างทำ การรีสตาร์ท เครื่อง

34 วิธีที่ทำให้การท่องอินเตอร์เน็ตได้รวด เร็ว ยิ่งขึ้น 1. คลิกที่ปุ่ม Start 2. เลือกที่แถบรายการ Run 3. ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า gpedit.msc แล้วคลิก OK 4. จะแสดงหน้าต่างของการปรับแต่ง Group Policy 5. ที่ Computer Configaration เลือกแถบ Administrative Templates 6. หัวข้อ Network เลือกที่ QoS Packet Scheduler 7. มองหน้าต่างด้านขวามือ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwidth 8. จะปรากฎกรอบหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwidth Properties 9. เลือกแถบ Setting คลิกที่ช่อง Enable 10. ในช่อง bandwidth limit (%) : ปรับค่าเป็น 0 11. คลิก OK เพื่อยืนยันการใช้งาน

35

36 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

37 การปรับแต่งค่าใน bios ขอให้เป็นหน้าที่ของ โปรแกรมเมอร์ หรือช่างซ่อม คอมฯ จะดีกว่า เพราะ bios เครื่องคอมแต่ละรุ่นมีความ แตกต่าง

38 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. สามารถบูทเข้า windows หรือ shut down ได้เร็วขึ้น 2. คอมฯมีพื้นที่ว่างในการทำงาน มากขึ้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google