งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลังการประกอบเครื่อง บทที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลังการประกอบเครื่อง บทที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลังการประกอบเครื่อง บทที่ 8
กำหนดค่า BIOS หลังการประกอบเครื่อง บทที่ 8

2 1.ทำความรู้จัก BIOS BIOS มาจาก Basic Input/output System ถูกเก็บอยู่ใน CMOS เป็นความจำแบบ ROM ทำหน้าที่เก็บค่าต่างๆที่กำหนดการทำงานเริ่มต้นของระบบ เช่น วันที่ เวลา รหัสผ่าน

3 1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบระบบของ BIOS
เมื่อเปิดเครื่อง หรือ Boot เครื่องใหม่ BIOS จะเริ่มต้นตรวจสอบการทำงานของระบบ และแจ้งรายละเอียดที่ได้จากการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆให้ทราบ (เห็นตัวเลขต่างๆวิ่ง ความจุของแรม มีอุปกรณ์อะไรบ้าง) เรียกขั้นตอนนี้ว่า POST

4

5 1.2 การเข้าสู่หน้าจอปรับแต่ง BIOS
Del หรือ Delete ในช่วงเวลาที่แสดงข้อความสั้นๆ ที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ Press DEL enter SETUP

6 1.3 ปุ่มควบคุมการปรับแต่งค่า BIOS
ลูกศร ซ้าย,ขวา,ล่าง,บน Page Up เป็นการเพิ่มค่าหรือเปลี่ยนค่า Page Down เป็นการลดค่าหรือเปลี่ยนค่า Esc เป็นการออกจากเมนู และพวก F1,F2,F10 ฯลฯ จะมีคำอธิบายอยู่ภายในหน้าต่างเมนูว่า ปุ่มใด หมายถึงอะไร

7 2. เมนูการปรับแต่งค่าใน BIOS
Main Advanced Security Power Boot Exit

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt หลังการประกอบเครื่อง บทที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google