งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขในคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขในคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขในคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า และเพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้มีการสร้างระบบตัวเลขที่นำมาแทนสภาวะของกระแสไฟฟ้า โดยตัวเลข 0 จะแทนสภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า และเลข 1 แทนสภาวะมีกระแสไฟฟ้า สภาวะมีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตัวเลข 1 สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตัวเลข 0 ระบบตัวเลขที่มีจำนวน 2 จำนวน (2 ค่า) เรียกว่าระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)

2

3 วันนี้จะเรียนอะไรบ้าง
8 2 2 8 10 10 16 16 2 2 10 16 8 8 16 10

4 ระบบจำนวนที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์
4578 89010 890A16

5 ระบบเลขฐานสอง (Binary)
มีตัวเลข 0 และ 1 เช่น ตำแหน่งของหลักเรียกว่าบิต (Bit มาจาก Binary Digit) โดยบิตขวามือสุดเป็นบิต 0 ซึ่งเรียกว่า LSB (Least Significant Bit) ส่วนบิตซ้ายมือสุดเรียกว่า MSB (Most Significant Bit) Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 LSB MSB

6 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10

7 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 255 = 255

8 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 171 = 255

9 ระบบเลขฐานสอง (Binary)
ค่าของเลขฐานสองหาได้จากการรวมค่าของจำนวนเลขที่คิดตามตำแหน่งของหลัก คล้ายกับเลขฐานสิบโดยค่าความแตกต่างของหลักมีค่าเพิ่มเป็น 2 เท่าหลักที่ต่ำกว่า ( เลขฐานสิบต่างกัน 10 เท่า) จำนวนของเลขฐานสองหาได้ดังนี้ MSB LSB 128 64 32 16 8 4 2 1 ค่าที่ได้ = =71

10 ระบบเลขฐานสอง (Binary)
เลขฐานสองที่มี n บิตจะมีค่า 2 ยกกำลัง n ค่า เช่นเลขฐานสอง ขนาด 2 บิตจะมี 4 ค่า (0 - 3) เลขฐานสองขนาด 4 บิตจะมี 16 ค่า (0 -15) bit1 bit ค่า เลขฐานสองขนาด 2 บิต

11

12 ระบบเลขฐานสอง (Binary)
ตัวอย่าง หาค่าของเลขฐานสองต่อไปนี้ ก) ข) ค) ง) ก) = 2 ข) = 8 +1 = 9 ค) = = 42 ง) = =179

13 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
ใช้วิธีการหารด้วย 2 ไปเรื่อยจนกว่าจะหารไม่ได้ ผลลัพธ์คือเศษของการหารทุกตัว ตัวอย่างหาค่าของเลขฐานสองจากเลขต่อไปนี้ 6 ,11,97 2 ) 11 = 5 เศษ 1 2 ) = 2 เศษ 1 2 ) = 1 เศษ 0 2 ) 1 = 0 เศษ 1 2 ) 6 = 3 เศษ 0 2 ) 3 = 1 เศษ 1 2 ) 1 = 0 เศษ 1 6 = 01102 11 = 10112

14 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
หาค่าของเลขฐานสองจากเลขฐานสิบค่า 97 2 ) 97 2 ) 48 เศษ 1 2 ) 24 เศษ 0 2 ) 12 เศษ 0 2 ) 6 เศษ 0 2 ) 3 เศษ 0 2 ) 1 เศษ 1 0 เศษ 1 (bit 0) 97 =

15 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8

16 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 6 7 28

17 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 2 7 28

18 เลขฐาน 8 เป็นฐาน 2 6 7 28

19 ตัวอย่างเลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 และ 8 เป็นฐาน 2
6378

20 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 2
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 2

21 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 B A 1BA16

22 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 1BA16 B A

23 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 10

24

25 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ฐาน ฐาน ฐาน 10 118 910

26 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ฐาน ฐาน ฐาน 10 278 2310

27 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ฐาน ฐาน ฐาน 10 1548 10810

28 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 8
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 8

29 โจทย์ เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8
โจทย์ เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

30 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10

31 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10

32 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ฐาน ฐาน ฐาน 10 1F16 3110

33 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ฐาน ฐาน ฐาน 10 A216 16210

34 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 16
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 16

35

36 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 16
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 16

37 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 16 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 16 ฐาน ฐาน ฐาน 16 2378 9F16

38 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 8
ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 8

39 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 8 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 8 ฐาน ฐาน ฐาน 8 9F16 2378


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขในคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google