งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรดิจิตอล Digital Circuits Wadchara.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรดิจิตอล Digital Circuits Wadchara."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรดิจิตอล Digital Circuits Wadchara

2 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ Wadchara

3 วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาณแอนะล็อก สัญญาณดิจิตอล Wadchara

4 Wadchara

5 Wadchara

6 ชนิดของอุปกรณ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
ไอซี ทีทีแอล(TTL) ไอซี ซีมอส ( CMOS ) Wadchara

7 Wadchara

8 Wadchara

9 Wadchara

10 Wadchara

11 Wadchara

12 Wadchara

13 Wadchara

14 Wadchara

15 Wadchara

16 Wadchara

17 ( N )r = จำนวนเต็ม จุด เศษส่วน ( N )r = ( N )r = Wadchara

18 ก. ( ) = ( a2 a1 a0 . a-1 a-2 )r n = 3 , m = 2 , r = 10 , a2 = 5 , a1 = 1 , a0 = 7 , a-1 = 2 , a-2 = 5 = = Wadchara

19 ระบบเลขดิจิตอล ระบบเลขฐานสิบ ( Decimal Number Systems )
ระบบเลขฐานสอง ( Binary Number Systems ) ระบบเลขฐานแปด ( Octal Number Systems ) ระบบเลขฐานสิบหก ( Hexadecimal Number Systems ) Wadchara

20 เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 1 2 10 3 11 4 100 5 101 6
1 2 10 3 11 4 100 5 101 6 110 7 111 8 1000 9 1001 1010 12 A 1011 13 B 1100 14 C 1101 15 D 1110 16 E 1111 17 F Wadchara

21 Wadchara

22 Wadchara

23 แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง
บิต (bit) bn b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 น้ำหนัก 2n 27 26 25 24 23 22 21 20 ค่าน้ำหนัก N 128 64 32 16 8 4 2 1 Wadchara

24 แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง
23 22 21 20 เลข (9)10 8 1 เลขฐานสอง Wadchara

25 Wadchara

26 แสดงค่าน้ำหนักเลขเศษส่วนฐานสอง
บิต (bit) b-1 b-2 b-3 b-4 b-5 น้ำหนัก - 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 ค่าน้ำหนัก 0.5 0.25 0.125 0.0625 Wadchara

27 Wadchara

28 แสดงค่าน้ำหนักของระบบเลขฐานแปด
Wadchara

29 Wadchara

30 การแทนค่าเลขฐานสองแต่ละกลุ่มด้วยเลขฐานแปด
1 2 3 4 5 6 7 เลขฐานสอง 000 001 010 011 100 101 110 111 Wadchara

31 Wadchara

32 Wadchara

33 Wadchara

34 Wadchara

35 Wadchara

36 Wadchara

37 แสดงรหัสที่ใช้แทนเลขฐานสิบ
รหัสบีซีดี (8421) รหัสเติมสาม รหัสเกรย์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 Wadchara

38 Wadchara

39 Wadchara

40 Wadchara

41 Wadchara

42 Wadchara

43 Wadchara

44 Wadchara

45 Wadchara

46 Wadchara

47 Wadchara ตัวอักษร แอสกี 7 บิต ฐานแปด ฐานสิบหก A 100 0001 101 41 Y
(Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) A 101 41 Y 131 59 B 102 42 Z 132 5A C 103 43 060 30 D 104 44 1 061 31 E 105 45 2 062 32 F 106 46 3 063 33 G 107 47 4 064 34 H 110 48 5 065 35 I 111 49 6 066 36 J 112 4A 7 067 37 K 113 4B 8 070 38 L 114 4C 9 071 39 M 115 4D blank 040 20 N 116 4E - 056 2E Wadchara

48 Wadchara ตัวอักษร แอสกี 7 บิต ฐานแปด ฐานสิบหก O 100 1111 117 4F (
(Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) O 117 4F ( 050 28 P 120 50 + 053 2B Q 121 51 $ 044 24 R 122 52 * 052 2A ) 051 29 S 123 53 _ 055 2D T 124 54 / 057 2F U 125 55 , 054 2C V 126 56 = 075 3D W 127 57 (RETURN) 015 0D X 130 58 (LINEFEED) 012 0A Wadchara

49 Wadchara


ดาวน์โหลด ppt วงจรดิจิตอล Digital Circuits Wadchara.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google