งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล
หน่วยที่ 2 เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล Wadchara

2 เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล
เกตทางตรรก ( Logic gate ) พีชคณิตแบบบูล ( Boolean Algebra ) Wadchara

3 ตรรก 1 ตรรก 0 จริง ( ถูก ) เท็จ ( ผิด ) เปิด ปิด ใช่ ไม่ใช่ สูง ต่ำ
ตรรก 0 จริง ( ถูก ) เท็จ ( ผิด ) เปิด ปิด ใช่ ไม่ใช่ สูง ต่ำ ปิดสวิตช์ เปิดสวิตช์ Wadchara

4 ตารางความจริง อินพุต เอาต์พุต A B X ? 1 Wadchara

5 ตารางความจริง 3 ตัวแปร อินพุต เอาต์พุต A B C X ? 1 Wadchara

6 เกตแบบออร์ X = A + B Wadchara

7 A B X = A + B 1 Wadchara

8 A B C X = A + B + C 1 Wadchara

9 Wadchara

10 X = A * B Wadchara

11 เกตแบบแอนด์ 2 อินพุต A B X = A.B 1 Wadchara

12 A B C 1 Wadchara

13 Wadchara

14 A 1 X = Wadchara

15 Wadchara

16 Wadchara

17 Wadchara

18 Wadchara

19 Wadchara

20 Wadchara

21 Wadchara

22 Wadchara

23 Wadchara

24 Wadchara

25 Wadchara

26 Wadchara

27 Wadchara

28 พีชคณิตแบบบูล Wadchara

29 กฎการสลับที่ ( Commutative Laws )
ทฤษฎีที่ 9 X + Y = Y + X ทฤษฎีที่ 10 = Wadchara

30 กฎการจัดหมู่ ( Associative Laws )
X + ( Y + Z ) = ( X + Y ) + Z = X + Y + Z ทฤษฎีที่ 11 = = ทฤษฎีที่ 12 Wadchara

31 กฎการกระจาย ( Distributive Laws )
= = ทฤษฎีที่ 13 ( b ) Wadchara

32 ทฤษฎีบทการดูดกลืน ทฤษฎีที่ 14 X + = X = X Wadchara

33 ทฤษฎีบทการลดทอน ทฤษฎีที่ 15 X + = X + Y = Wadchara

34 ทฤษฎีของดีมอร์แกน ทฤษฎีที่ 16 = ทฤษฎีที่ 17 = Wadchara

35 Wadchara

36 Wadchara

37 การพิสูจน์ทฤษฎีแบบบูลจากตารางความจริง
= พิสูจน์ทฤษฎีที่ 13 ( a ) 1 Wadchara

38 Wadchara

39 Wadchara

40 Wadchara

41 Wadchara

42 Wadchara

43 Wadchara

44 Wadchara

45 Wadchara

46 Wadchara


ดาวน์โหลด ppt เกตทางตรรกและพีชคณิตแบบบูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google