งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( Earth System Science :ESS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( Earth System Science :ESS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( Earth System Science :ESS)
ผู้สอน นายวีระชัย จันทร์สุข เว็บไซต์ ww.educazone.com/science/ess

2 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(ESS) จาก.... ww.educazone.com/science
สืบค้นข้อมูล.... วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(ESS) จาก.... ww.educazone.com/science

3 แหล่งเรียนรู้สำคัญในการค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ( )

4 การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
google.com เป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถค้นข้อมูลได้หลายประเภท ทั้งเว็บเพจ บทความ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ ข้อควรระวัง การสืบค้นด้วย google เนื้อหาบางเว็บไซต์ก็อาจไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการศึกษาได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการโพสต์กันอย่างอิสระ ไม่มีหลักวิชาการรับรอง ข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ มักเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาแล้ว เช่น องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ

5 การสืบค้นข้อมูลด้วย Youtube
Youtube เป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลในรูปแบบ multimedia ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเว็บไซต์หนึ่ง ใส่คำ เพื่อค้นหา

6 ที่มา:

7 ที่มา:poonwat.wikispaces.com

8 ที่มา:

9

10

11

12

13

14 ที่มา:

15 ที่มา:fieldtrip.ipst.ac.th

16 ที่มา:

17 ที่มา:

18 ที่มา:

19 ที่มา:


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( Earth System Science :ESS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google