งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานความสามารถ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานความสามารถ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานความสามารถ
Competency Based Interview วิทยากร อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์

2 หลักการและเหตุผล ปัญหาทุกวันนี้ หลายองค์กรพบว่าการคัดเลือกคนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ จึงส่งผลให้ได้รับคนที่ ไม่สามารถทำผลงานตามที่ต้องการ เพราะไม่มีความสามารถตามงาน จึงทำให้มีความผิดพลาดของงานบ่อย งานไม่ได้ตามเวลาที่ต้องการ ลูกค้าไม่พอใจในบริการ หรือคุณภาพงานที่ได้ พนักงานเมื่อทำงานไม่ได้ดี จะมีความกดดันในการทำงานทำให้ต้องลาออกไป จึงเป็นการสูญเสียเวลาและโอกาสทั้งสองฝ่าย สืบเนื่องจาก ระบบการคัดเลือกไม่ได้มีการ กำหนดเป็นมาตรฐาน ที่ชัดเจน หมายถึง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดคุณสมบัติของผู้จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังจากตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งความสามารถที่ต้องการจากผู้สมัครเพื่อ ปฏิบัติงานนี้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัททั้งหลาย จึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะคัดเลือกผู้สมัคร และการสัมภาษณ์ เจาะลึก ค้นหาผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการขององค์กร การสัมภาษณ์ บนพื้นฐานของความสามารถนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่ บริษัทฯ ใคร่นำเสนอต่อ ท่าน เพื่อวางมาตรฐาน เทคนิควิธีการ สัมภาษณ์ ค้นหาความสามารถจากผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท

3 เนื้อหาหลักสูตร ผลการสัมมนา - ความสำคัญและประโยชน์ของการสัมภาษณ์
- หลักการและ กระบวนการสัมภาษณ์ - เครื่องมือในการสัมภาษณ์ JD และ Competency , แบบประเมินผลสัมภาษณ์ , - การสร้างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์ตาม Job Competency (Structure Interview) - เทคนิคการสัมภาษณ์ - ฝึกการสัมภาษณ์ตาม Structure ประเมินผลสัมภาษณ์ ผลการสัมมนา ความรู้ ทักษะ การฝึกฝนการสัมภาษณ์ เรียนรู้กระบวนการในการสัมภาษณ์ Text Text Text

4 Progress Diagram วันที่จัดอบรม 16 ธันวาคม : น. โรงแรม Windsor Suites (สุขุมวิท ) ลงทะเบียน น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3, บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel: Fax: จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานความสามารถ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google