งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ ปีจะมี ภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย และ ภาษาต่างๆ จะมีจุดดีและจุดด้อย แตกต่างกันไป ผู้ใช้จึงจําเป็นต้องทําการ คัดเลือกภาษาที่จะนํามาใช้งานอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ ปีจะมี ภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย และ ภาษาต่างๆ จะมีจุดดีและจุดด้อย แตกต่างกันไป ผู้ใช้จึงจําเป็นต้องทําการ คัดเลือกภาษาที่จะนํามาใช้งานอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ ปีจะมี ภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย และ ภาษาต่างๆ จะมีจุดดีและจุดด้อย แตกต่างกันไป ผู้ใช้จึงจําเป็นต้องทําการ คัดเลือกภาษาที่จะนํามาใช้งานอย่าง ระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อศึกษาและ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง แล้ว การเปลี่ยนไปใช้ภาษาอื่นใน ภายหลังจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากอย่าง ยิ่ง

3 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษา BASIC พัฒนาโดย จอห์น เคมเมนี และ ธอมัส เดิรตส์ ในปีค. ศ. 1963 เป็นภาษาที่ใช้ง่าย และ ติดตั้งอยู่บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนมาก ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการ เขียนโปรแกรมและผู้ที่เขียนโปรแกรมเป็น งานอดิเรก นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรม สั้น ๆ

4  เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1960 นิยมใช้สำหรับการแก้ปัญหา ทางด้านธุรกิจ เช่น การจัดเก็บ เรียกใช้ และประมวลผลทางด้านบัญชี ตลอดจน ทำงานด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง การ รับและจ่ายเงิน เป็นต้น คำสั่งของภาษา COBOL จะคล้ายกับภาษาอังกฤษทำให้ สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ไม่ ยากนัก ในยุคแรก ๆ ภาษา COBOL จะ ได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ปัจจุบันนี้จะมีตัวแปลภาษา COBOL ที่ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย

5 ภาษา FORTRAN  เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท IBM ตั้งแต่ปีค. ศ. 1957 ย่อมาจาก คำว่า Formula Translator ซึ่งถือว่าเป็นการ กำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรก นิยม ใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมาก ๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

6 ภาษา C และ C++  ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นในปีค. ศ. 1972 ที่ ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T เป็น ภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่ง เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคู่ กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่อง ทุกระดับ  เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยมใน หมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาษา จะเป็นภาษาที่รวมเอก ข้อดีของภาษาระดับสูงในเรื่องของความ ยืดหยุ่นและง่ายต่อการเข้าใจ

7  HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่ เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียนข้อความ language หมายถึงภาษา ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อความ ลงบน เอกสารที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน cyberspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง

8

9 1. ภาษา HTML มีไว้เพื่ออะไร 2. ภาษา C เกิดขึ้นครั้งแรกปีใดและใคร เป็นคนสร้าง 3. ให้นักเรียนเขียนโค๊ดภาษา HTML ให้เป็น ชื่อ - นามสกุลของนักเรียนเอง


ดาวน์โหลด ppt  เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ ปีจะมี ภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย และ ภาษาต่างๆ จะมีจุดดีและจุดด้อย แตกต่างกันไป ผู้ใช้จึงจําเป็นต้องทําการ คัดเลือกภาษาที่จะนํามาใช้งานอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google