งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare Dream Content Method

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare Dream Content Method"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare Dream Content Method
Safety Spirituality Sustainable Suff. Eco Humanized Healthcare HPH (Health Promoting Hospital) HA (Hospital Accreditation) Appreciation Accreditation Dream Content Method

2 แนวคิด SHAของที่ปรึกษาและผู้เยี่ยมสำรวจ
Future scenario Ideal Hospital ความเห็นของผู้นำสู่ SHA และ การทำงานกับชุมชน SHA ผู้นำ ที่ปรึกษา /ผู้เยี่ยมสำรวจ เครื่องมือ ผู้ปฏิบัติ แนวความคิดของผู้ปฏิบัติ ความเป็นไปได้ของ SHA ตัวอย่างกิจกรรม OM แนวคิด SHAของที่ปรึกษาและผู้เยี่ยมสำรวจ เครื่องมือชง SHA

3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับทิศ ครั้งที่ 1
วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ขอให้เชิญชวนรพ.ขนาดใหญ่เช่นรร.แพทย์ รพ.มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป เสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน สสส.ให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อของบประมาณ สนับสนุน เพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าความดีของบุคลากรทางการแพทย์ให้สังคมรับทราบ

4 งบประมาณ กลยุทธ์ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ 1 2,030,000.00
งบประมาณ งวดที่ 1 ค่าใช้จ่าย คงเหลือ 1 2,030,000.00 1,498,078.00 531,922.00 5 740,000.00 255,155.00 6 1,590,000.00 276,620.00 1,313,380.00 4,000,000.00 2,029,862.00 1,970,138.00

5 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ SHA
๑.งบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหา.. เตรียมข้อมูลนำเสนอความก้าวหน้าแก่ คณะกรรมการบริหารแผนงาน สสส.อย่างกระชับและเห็นภาพความสำเร็จที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ๒. องค์ความรู้ของทีมงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา..เร่งพัฒนาองค์ความรู้ของทีมงานโดยการนิเทศน์งานและสนับสนุนการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ

6 SHA Conference & Contest
ภาคกลาง วันที่ 10 – 11 พ.ย. 2552 รร.อิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพ ภาคเหนือ วันที่ 16 – 17 พย 52 รร.ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 – 26 พย. 52 รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ภาคใต้ รร.เจบี หาดใหญ 15 – 16 ธค. 52

7 ขอบพระคุณทุกท่าน และสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare Dream Content Method

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google