งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
การรู้ว่าศัตรูพืชชนิดใดเข้าทำลาย จะทำให้การพิจารณาเลือกวิธีการป้องกันกำจัดได้ถูกต้องเหมาะสม และเลือกสารเคมีได้ถูกต้องตามชนิดของศัตรูพืชที่เข้าทำลาย

2 จุดบริการตรวจวินิจฉัยแก่เกษตรกร
กรณีทั่วไป ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นจุดรับเรื่องจากเกษตรกร ( ให้บริการตามภารกิจ ช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช )

3 กรณีที่เป็นศัตรูพืชที่ไม่รู้จักมาก่อน
ศูนย์บริการ ฯ ที่รับเรื่องจากเกษตรกรและออกไปดูแลในแปลงแล้วพบว่า ศัตรูพืชนั้นเป็นศัตรูพืชที่ไม่รู้จักมาก่อน ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระดับอำเภอ/จังหวัด แจ้งเรื่องไปยังศูนย์บริหารศัตรูพืช หรือส่วนบริหารศัตรูพืช สพส.


ดาวน์โหลด ppt บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google