งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากปัญหา พาเรียนรู้ สู่นวตกรรม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากปัญหา พาเรียนรู้ สู่นวตกรรม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากปัญหา พาเรียนรู้ สู่นวตกรรม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
จากปัญหา พาเรียนรู้ สู่นวตกรรม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย.รัชฏาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้

2 จากปัญหา ข่าวการฆ่าตัวตายในครอบครัว ข่าวการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัว
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน

3 วิเคราะห์ร่วมกัน ประชาชนขาดความตระหนัก ขาดการมีจิตสำนึกร่วมกัน
การมีค่านิยม เช่น การดื่มเหล้า การมีกิ๊ก การเสียหน้า การเล่าขวัญ

4 เรียนรู้...ความคิดนอกกรอบ A*B*C*D
A : Appreciate (ความพอใจในงาน) B : Background (ที่มาปัญหา) C : Community (ชุมชนร่วมคิด) D : DO (ลงมือทำ)

5 สู่..นวตกรรม CD 4 ภาษา จิตอาสา ตาสับปะรด พวงกุญแจต้านเศร้า
หัวใจหลากสีบ่งชี้สุขภาพใจ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ศิราณีชุมชน ธรรมะยาใจ

6 นำพา...สู่ความสำเร็จ นโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด
มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่เข้มแข็ง ทำงานด้วย 9 ใจ มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ มีความสุขทุกวัน มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

7 นวัตกรรม : สื่อ CD 4 ภาษา ลดปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอ ลี้

8 เครือข่ายพระสงฆ์ : นวัตกรรมผ้าป่าความทุกข์

9 นวัตกรรมระบบเฝ้าระวัง “หัวใจหลากสีบ่งชี้สุขภาพใจ”

10 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้วยหัวใจหลากสีบ่งชี้สุขภาพใจ

11 แผนที่ทางเดินสุขภาพใจช่วยให้พื้นที่เห็นความรุนแรงของปัญหา และวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

12

13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มชาติพันธุ์

14

15 นำพา...สู่ความสำเร็จ นโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด
มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่เข้มแข็ง ทำงานด้วย 9 ใจ มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ มีความสุขทุกวัน มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

16 นำพา...สู่ความสำเร็จ มีนโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด 1.
2. มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบลที่เข้มแข็ง 3. มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ

17 นำพา...สู่ความสำเร็จ เป็นวาระสำคัญของจังหวัด จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน
4. เป็นวาระสำคัญของจังหวัด จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน 5. ทีมงานทำงานด้วย 9 ใจ 6. คิดบวก...มีความสุขทุกวัน... มีคุณค่าทุกวัน... เต็มร้อยทุกเรื่อง

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จากปัญหา พาเรียนรู้ สู่นวตกรรม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google