งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ Computer เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน เช่น ด้านคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การเปรียบเทียบข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจ การทำงานด้านตรรกศาสตร์ การออกแบบและสร้างสรรค์งานทางด้านกราฟิก

3 ป้อนข้อมูลผ่านทางหน่วยรับเข้า
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ป้อนข้อมูลผ่านทางหน่วยรับเข้า แปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล ในรูปเลขฐานสอง เป็นรหัสแทนจำนวนอักขระ เป็นคำสั่งในการทำงาน คำสั่งถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง จัดเก็บในหน่วยความจำหลัก แสดงผลไปยังหน่วยส่งออก

4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ผลหน่วยประมวล กลาง หน่วย ความจำหลัก หน่วยส่งออก หน่วยความ จำรอง หน่วยรับเข้า

5 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6 1.หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่ รับข้อมูลคำสั่งจากภายนอกหรือจากผู้ใช้เข้ามา เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลางให้ทำการประมวลผลต่อไป

7 2.หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการประมวลผล คำนวณและควบคุมการทำงานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ รีจีสเตอร์

8 3.หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะใช้งาน และเก็บผลลัพธ์ก่อนนำไปแสดงผล หน่วยความจำแบบรอม หน่วยความจำแบบแรม

9 รอม (Read Only Memory : ROM)

10

11 แรม (Random Access Memory : RAM)

12 4.หน่วยความจำรอง ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลรอง สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดไป

13 5.หน่วยส่งออก ทำหน้าที่ แสดงผลลัพธ์ ให้ผู้ใช้สามารถเห็นและรับรู้ได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google