งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Internal Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Internal Environment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Internal Environment
ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า
ศรัทธา ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะ ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะ ก็กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน...สติ...นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

4 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control

5 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

6 มองให้ไกล คิดให้ได้ คิดให้ไกล ไปให้ถึง Mind-set Scenario
Strategic thinking Mission Vision Action คิดให้ไกล ไปให้ถึง

7 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 7 7 7

8 Components of Internal Analysis
Value Creation Discovering Core Competencies Competitive Advantage Core Competencies Capabilities Four Criteria of Sustainable Advantages Value Chain Analysis Resources Tangible Intangible Valuable Rare Costly to Imitate Nonsubstitutable Outsource

9 มอบหมายงานวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ค้นคว้าเดี่ยว ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ Strategic direction and Formulation 2. ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่ และให้ทำต่อในหัวข้อ Strategic direction and Formulation ของกลุ่มตัวเอง ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 23 มิถุนายน ก่อนเที่ยงคืน ทยอยนำไปเขียนหนังสือของตัวเอง ยังมีคนไม่ใส่รหัสบนไฟล์ส่ง ไม่เตือนอีกแล้ว ยังมีการลอกหรือส่งงานให้กัน มีไฟล์ซ้ำกันมาก วิชานี้ต้องฝึกฝนด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจ อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบทฎษฎี

10 มอบหมายงานวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ค้นคว้าเดี่ยว ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ Corporate Strategy 2. ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่ และให้ทำต่อในหัวข้อ Corporate Strategy ของกลุ่มตัวเอง ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 27 มิถุนายน ก่อนเที่ยง

11 วันนี้ มาทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายใน การคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อดูว่าเชียงใหม่น่าจะมีทิศทางอะไร สำหรับการเข้าไปทำธุรกิจ TOWS matrix GE matrix


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Internal Environment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google