งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์

2 การจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งMoodle
ติดตั้งโปรแกรม Appserv จาก ซีดีหรือดาวน์โหลดโปแกรมไดจาก ในที่นี้ใช้ appserv-win ให้ทำการคลิกที่ appserv-win

3

4

5 เมื่อติดตั้ง Appserv เสร็จ

6 เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้ง Moodle
สำเนาโปรแกรมMoodleจากซีดีหรือดาวน์โหลดจาก ไปไว้ที่ C:\Appserv\www จะได้แฟ้ม moodle ปรากฏในแฟ้ม www ดังภาพ

7

8 สร้างฐานข้อมูลชื่อ moodle
สร้างฐานข้อมูลชื่อ moodleหรือชื่ออื่นที่ต้องการขึ้นมาใหม่ ทำได้โดยใช้โปแกรม PhpMyAdmin โดยสร้างแฟ้มใหม่ไว้ใน c:\Appserv\mysql\data ดังภาพ

9

10 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล
เรียกใช้ phpMyAdmin

11 พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล

12 การติดตั้ง Moodle อัตโนมัติ
หลังจากติดตั้ง Appserv แล้ว ให้เปิดเว็บบราวเซอร์แล้วเรียก กรณีติดตั้งบนโฮสต์ ให้เรียก หรือ URL ที่กำหนดไว้

13

14

15 การแก้ไขคำเตือนเกี่ยวกับหน่วยความจำ
ทำการแก้ไขแฟ้ม php.ini ซึ่งอยู่ใน c:\windows\php.ini โดยเปิดแฟ้มนี้ด้วย notepad ค้นหาคำว่า memory_limit จากนั้นให้แก้ไขโดยเปลี่ยนจาก memory_limit=8M เป็น memory_limit=20M หรือค่าอื่นที่เหมาะสม บันทึกแฟ้ม php.ini เก็บ รีสตาร์ท Apache ใหม่

16

17

18

19

20 หน้าข้อมูลลิขสิทธ์

21

22 ระบบทำการติดตั้งตารางลงในฐานข้อมูล

23

24

25

26

27 กำหนด Locale เป็น th_TH

28

29 ตั้งชื่อเว็บไซต์ตามต้องการ

30

31

32

33

34 หน้าแรกของเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google