งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๑ รวมพลังค้นหาคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๑ รวมพลังค้นหาคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๑ รวมพลังค้นหาคำ
สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๑ เป้าหมายการเรียน : ค้นหาคำศัพท์จากภาพ วิเคราะห์คำในมาตราต่าง ๆ ๓. สร้างคำหรือประโยคใหม่ ๔. มีทักษะความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๕. เกิดทักษะการคิดคล่อง คิดสังเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาบทเรียน : คุณครูสุภาภรณ์

2 วิธีเล่น : จับกลุ่ม ๓ คน ร่วมมือกันต่อภาพให้ปรากฏ เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ วิเคราะห์คำศัพท์ว่าอยู่ในมาตราใด ๔. นำคำศัพท์ที่ได้สร้างเป็นคำใหม่

3 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )
ภายในเวลาที่กำหนด ๑ นาที่

4 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
60 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด ช้าง ฮิปโปโปเตมัส ไดโนเสาร์ จำฉันได้ไหม

5 คำที่ได้จากการต่อภาพ
60 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่กง มาตราแม่กม

6 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
60 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า ช้าง เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

7 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )
ภายในเวลาที่กำหนด ๑ นาที่

8 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
30 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด หมี หมู หมา จำฉันได้ไหม

9 คำที่ได้จากการต่อภาพ
30 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่ ก กา มาตราแม่ กม

10 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า หมี......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
30 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า หมี เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

11 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

12 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
60 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด หมี ม้า ช้าง จำฉันได้ไหม

13 คำที่ได้จากการต่อภาพ
30 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่ ก กา มาตราแม่ กม

14 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า ม้า......... เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
60 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า ม้า เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

15 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )
60

16 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
60 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด กระรอก กระแต กระต่าย จำฉันได้ไหม

17 คำที่ได้จากการต่อภาพ
60 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตราแม่กด มาตราแม่เกย มาตราแม่ เกอว

18 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
60 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า กระต่าย เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

19 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

20 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
60 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด โลก ลูก ฟุตบอล จำฉันได้ไหม

21 คำที่ได้จากการต่อภาพ
60 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตรา แม่กบ มาตรา แม่กน มาตราแม่ กก

22 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
60 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า โลก เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

23 ต่อภาพให้สมบูรณ์ (ภาพ ๑ ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ ต้องรวมพลังยกพร้อมกันครั้งละ ๓ คน )

24 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด
60 ภาพที่เกิดขึ้นตรงกับคำในข้อใด พระสงฆ์ พระเอก พระเพลิง จำฉันได้ไหม

25 คำที่ได้จากการต่อภาพ
60 คำที่ได้จากการต่อภาพ อยู่ในมาตราใด มาตรา แม่กน มาตรา แม่กด มาตราแม่ กง

26 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด
60 ให้สร้างคำใหม่จากคำว่า พระสงฆ์ เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนด

27 ก่อนออกจากที่นี่ ต้องทดสอบความจำกันหน่อย !
ก่อนออกจากที่นี่ ต้องทดสอบความจำกันหน่อย ! ทดสอบหลังเรียน

28 30 ชื่อผมเขียนอย่างไรครับ แมว หมา ม้า

29 30 ชื่อผมเขียนอย่างไรครับ หมู หมี ม้า

30 ผมเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกครับ
30 ช่วยด้วยครับ ผมเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกครับ กระรอก กระแต กระต่าย

31 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เกมฝึกทักษะการคิดทางภาษาไทย ชุดที่ ๑ รวมพลังค้นหาคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google