งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุพรรณบุรี....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุพรรณบุรี...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุพรรณบุรี...

2 ข้อมูลทั่วไป • ชื่อ : สุพรรณบุรี • ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ • ตราประจำจังหวัด : เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช และบริเวณที่ ทำยุทธหัตถีย์อยู่ในท้องที่อำเภอดอนเจดีย์ • ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะเกลือ • ดอกไม้ประจำจังหวัด : สุพรรณิการ์

3 การปกครองส่วนภูมิภาค
- การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน 1.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2.อำเภอเดิมบางนางบวช 3.อำเภอด่านช้าง 4.อำเภอบางปลาม้า 5.อำเภอศรีประจันต์ 6.อำเภอดอนเจดีย์ 7.อำเภอสองพี่น้อง 8.อำเภอสามชุก 9.อำเภออู่ทอง 10.อำเภอหนองหญ้าไซ

4 สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสุพรรณบุรี

5 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- หอคอยบรรหาร-แจ่มใส - สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

6 - วัดป่าเลไลยก์ - อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

7 อำเภอเดิมบางนางบวช - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

8 อำเภอด่านช้าง - เขื่อนกระเสียว - อุทยานแห่งชาติพุเตย

9 อำเภอบางปลาม้า - ตลาดเก้าห้อง 100 ปี

10 อำเภอศรีประจันต์ - หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (หมู่บ้านควาย) 

11 อำเภอดอนเจดีย์ - พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

12 อำเภอสองพี่น้อง - วัดไผ่โรงวัว

13 - วัดทับกระดาน

14 อำเภอสามชุก - สามชุกตลาดร้อยปี

15 อำเภออู่ทอง - รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก 

16 อำเภอหนองหญ้าไซ - แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

17 คำขวัญประจำจังหวัด เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

18 แล้วเจอกันที่สุพรรณนะค๊าบบบ. Bye Bye ^^. นางสาวณัฐรินทร์ เรืองนทีกิจ


ดาวน์โหลด ppt สุพรรณบุรี....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google