งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง
ประมวลภาพการการประเมินผลติดตามงานอำเภอ ม ข พัฒนา ( อำเภอพระยืน ) กิจกรรมการทำอาหารเลี้ยงปลา ม. ๑ ม ๒ บ้านพระเนาว์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามประเมินผลการเลี้ยงปลาเกษตรกร รวม ๒๘ ราย

2 ส่วนผสมในการทำอาหารปลา มันสำประหลังใบมันสำประหลัง
รำ ปลาป่น

3 สุ่มการเจริญเติบโตของปลา
นายสมปอง สาทา ประมงอาสาตำบลพระบุ อ.พระยืน สาธิตการทำอาหารเลี้ยงปลา

4 นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม
นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม บ้านหนองหญ้ารังกา ม ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ร่วมรับบริการ ๕๘ ราย

5 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านท่างาม หมู่ ๖ บ้านท่างาม ตำบลพระบุ อ.พระยืน
นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จัดทำประชาคมการเลี้ยงปลาในกระชัง วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านท่างาม หมู่ ๖ บ้านท่างาม ตำบลพระบุ อ.พระยืน มีผู้เข้าร่วมประชาคม รวม ๒๗ ราย

6 และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมอำเภอ ม ข พัฒนา ณ ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น


ดาวน์โหลด ppt นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google