งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเพียงดิน ไชยโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเพียงดิน ไชยโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเพียงดิน ไชยโพธิ์
นางสาวเพียงดิน ไชยโพธิ์ รหัสนิสิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 ตราประจำจังหวัดสุรินทร์
คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

3 Google Map ระยะทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงจังหวัดสุรินทร์ 428 กิโลเมตร

4 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

5 วนอุทยานพนมสวาย

6 หมู่บ้านช้าง ตากลาง

7 อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

8 ปราสาทศีขรภูมิ

9 ศาลหลักเมืองสุรินทร์

10 ปราสาทตาเมือน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเพียงดิน ไชยโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google