งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย

2 บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบานเมือง พ่อขุนผาเมือง

3 บุคคลสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาได้ขยายดินแดนและอำนาจมีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่อยู่ถึง 417 มีกษัตริย์ปกครองถึง 5 ราชวงศ์ คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 3. ราชวงศ์ปราสาททอง 4. ราชวงศ์สุโขทัย 5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

4 บุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
พระยาวชิรปราการ ( พระยาตาก ) สุนทรภู่ ( กวีเอกของไทย ) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google