งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดจันทบุรี นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดจันทบุรี นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดจันทบุรี นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต 54070270 คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น : ชุด Template นี้ประกอบด้วย 10 หน้า การใช้งานเพียงแต่คัดลอกหน้าสไลด์ด้านซ้ายให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ หรือลบหน้าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ข้อความตัวอักษร และตัวเลือกคำตอบได้ทันที หรือปรับแต่งย้าย หรือขยายทุกชิ้นส่วนได้ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควร “บันทึกแฟ้มเป็น” ไว้ใน Folder ของ Lecture ก่อนใช้งานทุกครั้ง มีปัญหาสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดจันทบุรี

3 ตราประจำจังหวัดจันทบุรี
ความหมายตราประจำจังหวัด รูปกระต่ายในดวงจันทร์เปล่งแสงเป็นประกาย  แสงจันทร์ หมายถึง ความสวยงามเยือกเย็นละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบรื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุข ของภูมิภาคนี้  รูปกระต่าย เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยโดยทั่วไปเชื่อว่า มีอยู่เช่นนั้นมาแต่โบราณ เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้ปรากฎอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา ตราประจำจังหวัดจันทบุรี

4 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด

5 สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 34 ของประเทศ สภาพพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ ภูเขา และที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดที่ไหลลงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งทะเล และบริเวณชายฝั่งมีลักษณะเป็นอ่าว แหลม และหาดทราย

6 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี

7 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วตั้งอยู่ในเทือกเขาสระบาป มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี แถมปลาพวงหินเต็มสายน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ ตารางกิโลเมตร หรือ 84, ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตาโบ คลองโป่งแรด คลองนารายณ์ คลองสระบาป คลองคมบาง คลองนาป่า คลองพลิ้ว คลองน้ำแห้ง คลองหนองเสม็ด คลองตะปอนน้อย คลองตะปอนใหญ่ คลองขลุง คลองเคล คลองตรอกนอง และคลองมะกอก กระจายอยู่รอบพื้นที่ 

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดจันทบุรี นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google