งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เขาพระวิหาร เขาพระวิหาร จัดทำโดย จัดทำโดย ด.ญ. วิกานดา หลักดี ด.ช. ศุภฤกษ์ ชินบุตร ด.ญ. วิกานดา หลักดี ด.ช. ศุภฤกษ์ ชินบุตร โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ถัดไป

2 เขาพระวิหาร เขาพระวิหาร Prasat Preah Vihear Prasat Preah Vihear
กลับ ถัดไป

3 เขาพระวิหาร เขาพระวิหาร
เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกในบริเวณนี้ สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ อย่างไรก็ตาม ซากปรักหักพังของเทวาลัยที่เหลืออยู่ มีอายุตั้งแต่สมัยเกาะแกร์ ครั้นเมื่อนครหลวงของอาณาจักรขอมอยู่ใกล้ เมื่ออยู่ที่นครวัด นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบบางประการในรูปแบบศิลปะของปราสาทบันทายศรี แต่โครงสร้างส่วนใหญ่ของปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ สุริยวรมันที่ 2 ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 11 และศตวรรษที่ 12 ตามลำดับ กลับ ถัดไป

4 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอน้ำยืน กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ หรือ 130 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารทางด้านบริเวณผามออีแดง กลับ ถัดไป

5 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ลาดเอียงไปทางทิศเหนือกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยลำธารต่างๆ ได้แก่ ห้วยตามาเรีย ห้วยตานี แอก และห้วยบอน เป็นต้น กลับ ถัดไป

6 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในท้องที่ป่าเขาพระวิหาร ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ กลับ ถัดไป

7 สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ผามออีเเดง ปราสาทโดนตวล
ผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย กัมพูชา เป็นหน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตาและจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้ นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ปราสาทโดนตวล ปราสาทโดนตวล สร้างราวพุทธศตวรรษที่ อยู่บริเวณบ้านภูมิซรอล เป็นปราสาทหินแบบขอม ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยห่างจากหน้าผาชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 300 เมตร กลับ ถัดไป

8 สวัสดี สวัสดี Good bye Good bye
กลับ ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google