งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว คณะศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว 5610602092 คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแนะนำจังหวัดเพชรบูรณ์

2 ตราสัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –เพชรบูรณ์
เส้นทางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –เพชรบูรณ์ เส้นทางที่แนะนำ 1. มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ ไปตาม ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต เข้าสู่วิภาวดี รังสิต 2.ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยังแคราย

4 อุทยานน้ำหนาว สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย

5 เขาค้อ "เขาค้อ" ที่เรียกกันว่า "เขาค้อ" เพราะป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นค้อซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก สำหรับสภาพภูมิอากาศบนเขาค้อนั้นจะเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปีแม้ในฤดูร้อน และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และเป็นแหล่งชมทะเลหมอกที่สวยมากอีกด้วย 

6 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง บ้านน้ำชุน อำเภอหล่มสัก พระรูปทำ ด้วยโลหะ พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น เป็นที่เคารพ สักการะของชาวเพชรบูรณ์ และผู้ที่ เดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง

7 สวนสัตว์เปิดเขาค้อ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบโดยกองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ มีสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์หลายชนิด เช่น กระทิง กวาง ละมั่ง กระจง หมู่ป่า ลิง เม่น นกนานาชนิด และ จามรี ที่เพิ่งจะได้รับมาจากประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นสภาพป่าตาม ธรรมชาติ เส้นทางเข้า-ออก เชื่อมติดต่อกับสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ

8 อุทยานทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา อยู่ห่างจากที่ทำการฯ หนองแม่นาประมาณ 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัด ผ่านป่า เบญจพรรณ จากสภาพที่เป็นพื้นที่ ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใหญ่ มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง มีพันธุ์ไม้ดอกต่าง ๆ และต้นสนสองใบขนาดใหญ่ ขึ้นแทรกอยู่มากมาย 

9 น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 500 เมตร มีความกว้างที่สุดประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำตกมีประมาณน้ำมากตกลงมาเป็นหน้ากว้าง 30 เมตร สวยงามมากเช่นเดียวกัน

10 ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของปรางค์สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ส่วนฐานล่างก่อด้วยศิลาแลง เป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับ สถาปัตยกรรมเขมรทั่ว ๆ ไป เรือนธาตุก่อด้วยอิฐ ในการขุดค้นบริเวณนี้ พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลาย สลักราวพุทธศตวรรษที่ 16 –17

11 สะแก้วสระขวัญ สระแก้วจะอยู่ทางทิศเหนือด้านนอกเมือง ส่วนสระขวัญอยู่ภายในบริเวณเมือง สระน้ำทั้งสองสระ จะมีน้ำขังอยู่ตลอด เป็นน้ำที่เชื่อกันว่า ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในอดีตได้นำน้ำจากสระทั้งสอง ไปประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

12 ภูทับเบิก ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ภูทับเบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี


ดาวน์โหลด ppt นางสาว โศจิรัตน์ หลงอุย เลขประจำตัว คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google