งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป
จัดทำโดย นายพิสิษฐ์ ธนัตถ์รุ่งเรือง

2 นี่คือเส้นทางการเดินทางจากบ้านสู่เกาะเกร็ด

3 ข้อมูลเกาะเกร็ด เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,489 ไร่[2]เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่

4 บรรยากาศภายใน

5 วัดดังย่านเกาะเกร็ด

6 ของขึ้นชื่อในเกาะเกร็ด


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google