งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์
การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ชุมชนหลักคือชุมชนชาวถ้ำและ ชุมชนชาวน้ำ

2 ความแตกต่างของวิถีชีวิตของ ๒ ชุมชน
การดำรงชีวิตของชุมชนชาวถ้ำ หากินตามป่า ล่าสัตว์ป่า หาผลไม้กิน พบตามถ้ำหลายแห่งใน จ.พังงา จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง

3 การดำรงชีวิตของชุมชนชาวน้ำ
อาศัยอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเลและตามถ้ำเกาะในทะเล เช่น ถ้ำผีหัวโต จ.กระบี่ เพิงผาเขาขนาบน้ำ อ.อ่าวลึก ถ้ำเขาหลัก อ.เมืองกระบี่ ที่ราบเขตอำเภอ คลองท่อม เขตจังหวัดตรัง ที่หาดเจ้าสำราญ และ เขตจังหวัดภูเก็ต หาด กมลา อำเภอกระทู้ เป็นต้น

4 แหล่งโบราณคดีก่อนสมัยประวัติศาสตร์ของถาคใต้ที่สำรวจและขุดค้น
จำนวน ๖๖ แหล่ง เป็นถ้ำ๕๒แหล่ง ที่ราบ๑๔แหล่ง เครื่องมือทำมาหากินที่พบเช่น หอกปลายแหลมทำด้วยหินด้ามเป็นไม้ คันธนูลูกศรหิน กระสุนดินเผา เครื่องมือขุดแบบขวานหินยาว เครื่องหินกะเทาะปลายแหลมสำหรับขุดหาสัตว์ เป็นต้น

5 จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าคน
จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้มักหาอาหารจากพืชพันธุ์ไม้ สัตว์ ในป่า รู้จักสัตว์ที่อยู่ในดิน สัตว์ปีก สัตว์น้ำตามห้วยหนองและจากทะเล

6 ในส่วนของเครื่องนุ่งห่มมีหลักฐานว่าคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ใน ภาคใต้ทำเครื่องนุ่งห่มสวมใส่สำหรับให้ความอบอุ่นและปกปิดร่างกาย โดยทำจากหนังสัตว์และเปลือกไม้ พบหินทุบผ้าเปลือก

7 เทคโนโลยีและศิลปะของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้
มีการใช้ความร้อนจากไฟเพื่อหุงต้มมีการทำเครื่องมือ เครื่องใช้จาก ไม้ หิน กระดูก และดินเผา

8 ด้านความเชื่อและประเพณี
ด้านความเชื่อและประเพณี จากหลักฐานแสดงว่าน่าจะมีพิธีกรรม ถอนฟันซี่หน้าเป็นจำนวนมากในแหล่งขุดค้นถ้ำปากอม อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี และน่าจะมีพิธีกรรมฝังศพในที่อยู่อาศัย อาจ จากหลักฐานแสดงว่าน่าจะมีพิธีกรรม ถอนฟันซี่หน้าเป็นจำนวนมากในแหล่งขุดค้นถ้ำปากอม อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี และน่าจะมีพิธีกรรมฝังศพในที่อยู่อาศัย มีพิธีกรรมกินเนื้อคนที่เป็นศัตรู หรือพวกเดียวกันที่ตายแล้ว เพราะพบกองเศษกระดูกคนปนกับกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินและ รอยเถ้าถ่านในแหล่งขุดค้นปากอมเช่นกัน

9 ลักษณะเครื่องมือที่พบ

10

11 มีการค้นพบกลองมโหระทึกในบริเวณภาคใต้ถึง ๑๒ ใบ
แสดงว่าเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ภาคใต้ เริ่มเข้า สู่ยุค แห่งการติดต่อค้าขาย และการเผยแพร่ความเชื่อต่อกันกับกลุ่มชนอื่นๆได้แก่ อาหรับ เปอร์เซีย กรีก โรมัน อินเดีย จีน และรัฐต่างๆ บนแหลมอินโดจีน


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google