งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556

2 Case study 11 สิงหาคม 2556

3 กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ แพ้คู่แข่งขันรายใหม่
What business to be in ? วัฒนธรรมล้านนา E-V-R model PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ 5 forces model แพ้คู่แข่งขันรายใหม่ Generic model หลงไปสู้กับคู่แข่งด้วยราคา Value chain คุณค่าแท้ ทางวัฒนธรรม Segment Target Positioning ไม่รู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้จัก channel ไปขึ้นกับทัวร์ เอเจนซี่ ตามคู่แข่ง ลูกค้าที่สนใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม กลุ่มยุโรป ญี่ปุ่น Strategic group How to compete? Competitive strategies Differentiate Focus Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Repositioning Re-Strategy Re-Branding Channel E-marketing Promotion Re Process Customize Service What to do?

4 หางดงบรรจุภัณฑ์ GE matrix 5 forces model What business to be in ?
PEST Demand Value proposition Standard Product Resource Funding GE matrix What to become ? Standard Product Leadership Mission + challenge = vision Market attractive Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth Strategy Investment BCG Product-Market matrix Cash cow Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning General Standard Price Strategic group How to compete? Cost Leadership Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Price Mass Liquidity Channel Inventory What to do? หางดงบรรจุภัณฑ์

5 อินทรีย์พืชผล GE matrix 5 forces model What business to be in ?
PEST Quality of life Value proposition Healthy Resource Knowhow High land GE matrix What to become ? Organic Exporter Mission + challenge = vision Market attractive Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Niches Organic Product BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Medium Quality Japan Strategic group How to compete? Differentiate and Focus Product Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Products Quality Cash cow Varieties Standard What to do? อินทรีย์พืชผล

6 นครพิงค์เทียนหอม GE matrix 5 forces model What business to be in ?
PEST Quality of Life Value proposition Design Resource Designer GE matrix What to become ? Product design Mission + challenge = vision Market attractive Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth strategy Investment BCG Product-Market matrix Question Mark to Star Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Medium high Quality Strategic group How to compete? Differentiate and Focus Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Product Design Liquidity Varieties Quality What to do? นครพิงค์เทียนหอม

7 กรอบการเตรียมสอบกรณีศึกษา
What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model O/T Generic model Value chain S/W ต้องสอดคล้องกับ Business concept Business model How to compete? TOWS matrix Competitive strategies Segment Target Positioning Functional strategies ต้องสอดคล้องกับ Competitive strategy What to do? Marketing Operation Financial strategies

8 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา

9 - - + + - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ
PEST Scenario Opportunities Ideas E V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources Scenario matrix What business to be in? Value proposition What customer buy? Financial Ratio Performance Driving Forces O/T GE matrix S/W challenges OS Corporate Strategy Business concept Business model Vision statement Vision Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix What to become ? Substitution New entrance Competitive Environment - - Customer Satisfaction Customer requirement + + Customer Segment PQCD Business Strategy Supplier Competitor BSC management - Resource Capability Competencies ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า Business process ลูกค้าพอใจ Leadership Business Function ไปดู Business Model canvas ไปดู Primary activities ใน Value chain Organization Structure marketing operation Organization Architecture Finance HR Get things done through people R&D

10 หลงใหลในอำนาจ กลัวสูญเสียอำนาจ
ปัญหาอุปสรรค หลงใหลในอำนาจ กลัวสูญเสียอำนาจ ไม่อยากแบ่งปันอำนาจไปให้ข้างล่าง เดี๋ยวจะหมดความสำคัญ กลัวสถานะและตำแหน่งหายไป กลัวสูญเสีย รางวัลผลตอบแทน กลัวลูกน้องเก่ง ได้หน้า ตัวเองเสียหน้า ได้หน้า เสียหน้า เรื่องใหญ่มากสำหรับคนไทย ฆ่าได้หยามไม่ได้ We know that most people are in a state of denial that disasters can happen to them or around them. It’s natural to want to think that bad things won’t happen! But… Disaster Tolls Escalate-120 natural disasters per year in the early 1980s; The current figure of about 500 per year. - As of Feb. 2008, 50% of the global population now lives in cities. More densely populated=more risk of harm to individuals We don’t want to alarm people unnecessarily (crying wolf “syndrome”) but we do want people to be resilient so…how do we achieve this?

11 Respect Your people ผู้นำ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน
โลกเปลี่ยนไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับตัว ทันโลก รัฐบาล นักศึกษาผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน พนักงาน งาน คน บริหารงาน งานดี บริหาร (ใจ) คน (ใจ) คนมีสุข ผู้นำ คนมาคนกับคน พรหมวิหารสี่ งานมาคนกับคน อิทธิบาทสี่ ภารกิจ Respect Your people

12 ขอให้ประเมินการทำงานกลุ่ม
ตอบแบบประเมินความรู้ทั้งหมดหลังจากจบการเรียนอีกครั้ง ส่งผลให้อาจารย์หน้าชั้นก่อนกลับบ้าน

13 พวกเราพร้อมออกจากขวดหรือยัง ?

14 พร้อมจะสอบหรือยัง แหล่มเลย บ่องตง ขอให้โชคดี!!!
สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา เป็นกรณีศึกษา เก็บ 30 คะแนน พร้อมจะสอบหรือยัง แหล่มเลย บ่องตง ขอให้โชคดี!!!


ดาวน์โหลด ppt วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google