งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4
รายรับรัฐบาล สมาชิกในกลุ่ม นายปรีชา นวลมณี น.ส.ลัดดาวัลย์ สุระมุล น.ส.สุภาพร ทองลา น.ส.อังคณา แจ่มใส บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4

2 องค์ประกอบของรายรับรัฐบาล
รายรับที่เป็นรายได้ รายได้เป็นภาษี (Tax revenue) รายได้ที่ไม่เป็นภาษี (Nontax revnue) รายรับที่ไม่เป็นรายได้ หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง การบังคับกู้จากประชาชน

3 แหล่งที่มาของรายรับ 1.รายได้ - ภาษีอากร - การขายสิ่งของและบริการ
- รัฐวิสาหกิจ - รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค

4 2.เงินกู้ 3.เงินคงคลัง - ธนาคารแห่งประเทศไทย - ธนาคารออมสิน
- ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน - มูลนิธิ เอกชน และสมาคม 3.เงินคงคลัง

5 โครงสร้างรายรับรัฐบาล
☺ สามารถแยกได้ ดังนี้ ☺ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2549

6 เครื่องมือรายรับรัฐบาลที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
☺ ภาษี ☺ การก่อหนี้ ☺ เงินคงคลัง การใช้รายรับเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

7 ขอบคุณค่ะ ความรักที่คิดจะครอบครอง เป็นความรักที่เห็นแก่ตัว.....
ก่อทุกข์ได้ง่าย ส่วนความรักที่คิดจะให้ คือ ความรักอัน บริสุทธิ์ที่แท้จริง จะไม่ก่อโทษใด ๆ แก่ใจเราเลย... ปิยโสภณ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บริหารธุรกิจการเงิน ปี 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google