งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการค้นหาและรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการค้นหาและรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการค้นหาและรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน
4/5/2017 โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Website: Tel กันยายน 2554

2 4/5/2017 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดทักษะการค้นหาผลงานวิจัยชั้นเรียน/บทความด้วย Google Search Engine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่ค้นหาได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบใน Google Bookmark โดยใช้ Google Toolbar เพื่อให้สามารถสมัครใช้งานและสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ บทความฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย (http://tdc.thailis.ro.th/tdc) และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 24/09/54

3 เนื้อหา การใช้ Google Search Engine อย่างมืออาชีพ
4/5/2017 เนื้อหา การใช้ Google Search Engine อย่างมืออาชีพ การติดตั้ง Google Toolbars และการใช้ Bookmark การสมัครสมาชิก Thai Digital Collection :TDC การสืบค้นข้อมูลใน Thai Digital Collection :TDC การสืบค้นฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง การติดตามข้อมูลด้วย Google Alert 24/09/54

4 อ่านเอกสารหน้า 16 เรียบเรียงโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี
4/5/2017 การใช้ Google Search อ่านเอกสารหน้า 16 เรียบเรียงโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี 24/09/54

5 4/5/2017 การใช้ Google Search 24/09/54

6 การใช้ Google Search (ค้นหาขั้นสูง)
4/5/2017 การใช้ Google Search (ค้นหาขั้นสูง) 24/09/54

7 การติดตั้ง Google Toolbar
4/5/2017 การติดตั้ง Google Toolbar ค้นหา Google Toolbar ด้วย Google Search แล้วติดตั้ง อ่านเอกสารหน้า 7 (เรียบเรียงโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี) 24/09/54

8 การติดตั้ง Google Toolbar
4/5/2017 การติดตั้ง Google Toolbar 24/09/54

9 การใช้ Google Bookmark เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบค้น (ฐานข้อมูลออนไลน์)
4/5/2017 การใช้ Google Bookmark เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบค้น (ฐานข้อมูลออนไลน์) 24/09/54

10 4/5/2017 เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดอุดมศึกษาไทย Thai Integration Library System : ThaiLis สืบค้นฐานข้อมูล TDC 24/09/54

11 ฐานข้อมูล Thai Digital Collection : TDC
4/5/2017 ฐานข้อมูล Thai Digital Collection : TDC สมัครสมาชิก เพื่อของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้งาน 24/09/54 อ่านขั้นตอนการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์

12 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection : TDC
4/5/2017 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection : TDC 24/09/54

13 แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection:TDC
4/5/2017 แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection:TDC 24/09/54

14 การสืบค้นข้อมูลใน TDC
4/5/2017 การสืบค้นข้อมูลใน TDC วิธีการสืบค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: 24/09/54

15 การสืบค้นข้อมูลใน TDC
4/5/2017 การสืบค้นข้อมูลใน TDC วิธีการสืบค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: 24/09/54

16 การสืบค้นบทความ/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ด้วย Google Scholar
4/5/2017 การสืบค้นบทความ/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ด้วย Google Scholar 24/09/54

17 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th)
4/5/2017 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) ฐานข้อมูลบทความและหนังสือออนไลน์ บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [อ่านเพิ่มเติม…] 24/09/54

18 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th)
4/5/2017 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) ตัวอย่างการสืบค้น Full Paper ในฐานข้อมูล ACM (บริการภายในเครือข่ายของ มรย. เท่านั้น) 24/09/54

19 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th)
4/5/2017 การสืบค้นบทความวิชาการจากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) ตัวอย่างการสืบค้น Full Paper ในฐานข้อมูล Emerald (ทดลองใช้บริการ) 24/09/54

20 การสืบค้นบทความ/วิทยานิพนธ์จากจากฐานข้อมูลอื่น ๆ
4/5/2017 การสืบค้นบทความ/วิทยานิพนธ์จากจากฐานข้อมูลอื่น ๆ 24/09/54

21 การสืบค้นบทความ/วิทยานิพนธ์จากจากฐานข้อมูลอื่น ๆ
4/5/2017 การสืบค้นบทความ/วิทยานิพนธ์จากจากฐานข้อมูลอื่น ๆ 24/09/54

22 การติดตามความเคลื่อนไหว งานวิจัยชั้นเรียนด้วย Google Alerts
4/5/2017 การติดตามความเคลื่อนไหว งานวิจัยชั้นเรียนด้วย Google Alerts 24/09/54


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการค้นหาและรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google