งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4
บรรยายโดย…. อดิศร ขาวสังข์ Tel วิรัช วารุณโรจน์ Tel บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2 รู้จักกับ Linux Linux เป็น Open Source ซึ่งสร้างขึ้นโดย Linus Torvalds ขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศฟินแลนด์ Linux ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GPL (GNU General Public License) GPL เป็นลิขสิทธิ์ที่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับหรือแจกจ่ายได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ แต่ซอร์ฟแวร์นั้นจะต้องยังคงเป็นลิขสิทธิ์แบบ GPL อยู่ อาจจะพูดได้ว่าเป็นซอร์ฟแวร์ที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หมายถึงไม่มีใครเป็นเจ้าของซอร์ฟแวร์แบบ Open Source

3 Linux ค่ายต่าง ๆ RedHat (Fedora core)
FreeBSD พัฒนาจาก BSD Unix (เขาว่ากันว่า ISP นิยมใช้กัน) Mandrake SuSE Debian Slackware Linux SIS (Linux School Internet Server) Linux TLE (Thai Language Extension)

4 การติดตั้ง Linux การติดตั้งแบบ Local
การติดตั้งจาก Harddisk โดยต้องต้องใช้แผ่น Boot Disk การติดตั้งจาก CD-ROM การติดตั้งแบบ Remote NFS (Network File System) FTP (File Transfer Protocol HTTP

5 เวอร์ชันล่าสุดของ RedHat
Fedora Core 4 (Test 2) New features in Fedora Core 4 test 2 include : GNOME 2.10, KDE 3.4, as well as a preview of GCC 4.0, as well as support for the PowerPC architecture.. Fedore Core 3 (Available!)


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google