งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RADIUS & TACACS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RADIUS & TACACS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RADIUS & TACACS

2 What is RADIUS and TACACS?
RADIUS (Remote Authentication Dial in User Services) เป็นอีกบริการหนึ่งที่ทำให้เครื่อง Server สามารถที่จะ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Internet เมื่อมีผู้ใช้งานหมุน โทรศัพท์ (Dial-up) เข้ามายังเครือข่ายที่เราดูแลอยู่ คล้ายๆ กับ ศูนย์ให้บริการ Internet ต่างๆ ที่จะมี RADIUS Server ไว้เพื่อตรวจสอบสิทธ์การใช้งาน

3 ซึ่งเราสามารถที่จะสร้าง User Account ขึ้นมาเองได้ และ สามารถที่จะจำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งานของ Users ในที่นี้ โปรแกรมที่จะนำมาทดลองสร้าง RADIUS Server คือ FreeRadius ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง Linux และ UNIX

4 TACACS (Terminal Access Controller Access Control System)
เป็นโพรโตคอลสำหรับกระบวนการพิสูจน์ตนของผู้ใช้ที่พยายามจะ เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์สำหรับเข้าใช้งาน จากระยะไกล ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกับ RADIUS และ TACACS+ แต่ว่ามีความปลอดภัยน้อยกว่า

5 ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายรูปแบบ ของ Radius เป็นหลัก เนื่องจาก Tacacs นั้นจะมีการทำงานใกล้เคียงกับ Radius แต่จะมีความปลอดภัยน้อยกว่า

6 การทำงานของ RADIUS Server
RADIUS ย่อมาจาก “Remote Authentication Dial In User Service” เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของการล็อกอิน และ RADIUS server คือ เครื่องที่เก็บรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบไว้ และคอยทำหน้าที่บอกให้เซิร์ฟเวอร์อื่นทราบว่า ผู้ใช้ล็อกอินถูกต้องหรือไม่

7 ตามปกติศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องรายชื่อของผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่จะต้องมี เหมือนกันในทุกเครื่อง เมื่อเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานใหม่ก็ต้องเพิ่มให้ครบ ทุกเครื่อง ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากในการจัดการและดูแล

8 การทำงานของ Radius Server
1. ผู้ใช้ป้อนชื่อและรหัสผ่านเพื่อขอล็อกอิน 2. เซิร์ฟเวอร์ส่งชื่อและรหัสผ่านไปตรวจสอบที่ Radius server 3. Radius server ตรวจสอบว่าล็อกอินถูกต้องหรือไม่ รายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน RADIUS server 2 User/password 1 3 YESNO User/password server user

9 การติดตั้ง Radius Server (Based on Linux Fedora Core 3)
ติดตั้งโปรแกรม freeradius ด้วยคำสั่ง apt-get install freeradius ในกรณีที่ใช้ yum ให้เปลี่ยนคำว่า apt-get เป็น yum ดังตัวอย่าง yum install freeradius หรือจะลงจาก packet ในแผ่น Fedora ก็ได้ แก้ไขให้ทำงานทุกครั้งที่บูทเครื่อง ด้วย radiusd on

10 สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งในรูป

11 ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด ควรจะต้องเห็น dialog ดังนี้

12 เมื่อให้ radiusD ทำงานแล้ว เริ่มขั้นตอนทดสอบระบบโดยป้อนตัวอย่างคำสั่งดังนี้

13 username = yoshijo password = iloveu secret key (default) = test123 แสดงว่าระบบใช้งานได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งว่า Access-Reject เป็นสาเหตุเนื่องจากไม่มีสิทธิในการอ่าน แฟ้ม /etc/shadow ของระบบ แต่หากว่า ต้องการให้ใช้ บัญชีรายชื่อในเครื่อง Linux นี้ จำเป็นที่จะต้อง config ให้ radiusd นี้ สามารถอ่านไฟล์ /etc/shadow ซึ่งเก็บ password ของ Users ในระบบให้ได้เสียก่อน

14 โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd
โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf และทำการ comment ยกเลิกบรรทัดข้อความจากเดิม user = radiusd group = radiusd ให้เป็น #user = radiusd #group = radiusd

15 เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ทำการ restart radiusd ด้วยคำสั่งดังนี้

16 ทดลองป้อนคำสั่งเดิมอีกครั้ง จะเห็นว่า Access - Accept

17 แล้วหากต้องการให้ radius client เข้ามาติดต่อใช้งานระบบ radiusd นี้ได้ ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้

18 ตัวอย่างคือให้ radius client ที่มีหมายเลข IP 192. 168. 1
ตัวอย่างคือให้ radius client ที่มีหมายเลข IP สามารถเข้ามาใช้ด้วย secret key ว่า mytestkey เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ reload ใหม่ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/radiusd restart

19 ลองทดสอบด้วยคำสั่งตัวอย่าง ถึงขั้นตอนนี้เป็นอันเปิดใช้ระบบ radiusd ได้แล้ว

20 นายพรศักดิ์ พณิชสกุลการย์ 4921245099
จัดทำโดย นายพรศักดิ์ พณิชสกุลการย์


ดาวน์โหลด ppt RADIUS & TACACS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google