งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SEMINAR การใช้ Free Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SEMINAR การใช้ Free Software"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SEMINAR การใช้ Free Software
ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร : ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ อีเมล์ : โทรศัพท์ :

2 การใช้ Free Software ในการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 เนื้อหา ประเภทของซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานฟรี Shareware Freeware
Open source Software ใช้ซอฟต์แวร์ไหนดี  แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software แนะนำโปรแกรมสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

4 ประเภทของซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานฟรี
ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายในเชิงการค้า (Commercial Software) ซอฟต์แวร์ที่เจ้าของอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี Shareware Freeware Open source Software

5 Shareware Shareware หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เราใช้งานได้ระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนดแล้ว หากเราสนใจจะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นต่อไป เราต้องดำเนินการชำระค่าลิขสิทธิ์ก่อน ปัจจุบันซอฟต์แวร์ในเชิงการค้า ส่วนใหญ่จะจัดทำรุ่นที่เป็นแชร์แวร์ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ

6 Shareware (ต่อ) การกำหนดระยะเวลาการใช้งาน
แชร์แวร์บางชุดจะล็อคระยะเวลาการใช้งานไว้ ถ้าเลยกำหนดเวลาจะใช้งานต่อไปไม่ได้ แชร์แวร์บางชุดอาจจะแค่แสดงข้อความเตือนเป็นระยะ แชร์แวร์บางชุดไม่ได้ล็อคเวลาใช้งานไว้ หรือ ไม่แสดงข้อความเตือน แต่แจ้งข่าวสารไว้ในเอกสารกำกับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

7 Shareware (ต่อ) สำหรับการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นแชร์แวร์นั้น ส่วนใหญ่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์จะอนุญาตให้ทำการคัดลอกซอฟต์แวร์ที่เป็นแชร์แวร์เพื่อแจกจ่ายได้

8 Freeware ฟรีแวร์เป็นซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้เราใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์นั้น จะมีลักษณะคล้ายกับแชร์แวร์ คือ ใช้งานได้ฟรี และ สามารถคัดลอกชุดติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อทำการแจกจ่ายได้ แต่ฟรีแวร์จะไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาการใช้งานเหมือนกรณีของแชร์แวร์ ไม่มีโอกาสได้เห็นต้นฉบับโปรแกรมของซอฟต์แวร์

9 Freeware (ต่อ) ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์คุณภาพดีที่เป็นฟรีแวร์ออกมาแจกจ่ายจำนวนมาก

10 Open source Software โอนเพนซอร์สซอฟต์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ต้นฉบับเปิด
เป็นซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เราใช้งานได้ฟรีอีกกลุ่มหนึ่ง โอนเพนซอร์สซอฟต์แวร์เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ที่กำลังได้รับความสนใจจากบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก

11 Open source Software (ต่อ)
เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม คุณสมบัติเด่นของ Open source Software เราสามารถทำการศึกษารายละเอียดส่วนต่างๆ ภายในตัวซอฟต์แวร์ได้ เรายังสามารถปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับโปรแกรมตามที่เราต้องการได้ แต่เราจะนำซอฟต์แวร์ที่เราปรับปรุงแก้ไขไปทำการแจกจ่ายได้หรือไม่นั้น ต้องตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นก่อน

12 Open source Software (ต่อ)

13 ใช้ซอฟต์แวร์ไหนดี ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ : Office Suite
ใช้ซอฟต์แวร์ไหนดี  ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ : Office Suite ซอฟต์แวร์จัดการรูปภาพ : GIMP ซอฟต์แวร์ใช้จัดทำโฮมเพจ : KompoZer

14 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software
หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Stickman วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

15 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ)
หลักสูตร : Easy web authoring ด้วยโปรแกรม KompoZer วันเสาร์ที่ 26 เ้มษายน 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

16 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ)
หลักสูตร : การบริหารโครงการด้วย GanttProject วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ( น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร : สร้างงานสาธิต/ฝึกอบรมด้วย CamStudio วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 (13.00 – น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ)
หลักสูตร : Interactive eLearning Content by CourseLab วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551 (9.00 – น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

18 แนะนำหลักสูตรที่เปิดอบรม Free Software (ต่อ)
หลักสูตร : สร้าง e-book ด้วยโปรแกรม HelpNDoc วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 ( น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร : สร้าง Tutorial และ Presentation ด้วยโปรแกรม Wink วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 ( น.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ. นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 คำถาม

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt SEMINAR การใช้ Free Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google