งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความเข้าใจ

2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ………..
คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน  เพื่อให้เกิดการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

4 TCP/IP หรือตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน คือ…
ข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้

5 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเมื่อใด ???
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาในยุคสงครามเย็น  ระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย โดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐฯ เรียกว่า ARPAnet ในปี ค.ศ. 1960 หรือ พ.ศ.2503

6 การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกำเนิดมาจาก….
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network)  ในปี พ.ศ.2530 จากประเทศออสเตรเลีย 

7 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ตัวกลางและอุปกรณ์การสื่อสาร(Communication Device) 1. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 3.มาตรฐานการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. โปรแกรมสำหรับติดต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program) 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)

9 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)
1. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)

10 2. ตัวกลางและอุปกรณ์การสื่อสาร(Communication Device)
หมายถึงอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประกอบด้วย

11 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมและกำหนดวิธีการ โอนย้ายแฟ้มข้อมูล
3. มาตรฐานการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) หมายถึง มาตรฐานที่ใช้ควบคุมและกำหนดเงื่อนไขในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นโพรโตคอลมาตรฐานสำหรับรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานเฮชทีทีพี (HTTP) เป็นมาตรฐานสำหรับการสืบค้นข้อมูลชนิดไฮเปอร์เท็กซ์ (HTML) มาตรฐานเอฟทีพี (FTP) เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมและกำหนดวิธีการ โอนย้ายแฟ้มข้อมูล

12 4. โปรแกรมสำหรับติดต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program)
ได้แก่โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ตามมาตรฐานเฮชทีเอ็มแอล (HTML) หรือเรียกว่าเบราว์เซอร์

13 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)
หมายถึงหน่วยงาน หรือ องค์กร ผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป

14 การรับส่ง E-mail (จดหมายอิเลคทรอนิค)

15

16 การเขียนจดหมาย แบบแนบไฟล์
        TO - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้รับ                 CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง          BCC - หมายถึงสำเนาลับ ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) และสำเนา (CC) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง  SUBJECT - หมายถึง หัวเรื่องหรือหัวข้อเนื้อหาของจดหมาย           ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ

17 ให้นักเรียนส่งe-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ e-mail
ถึง สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของตัวเองจากไดร์ D P50..


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google