งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์
ศารทูล คัมมกสิกิจ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC

2 เนื้อหา FreeSoftware ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคืออะไร ฟรีแวร์คืออะไร
การพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การสอบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

3 FreeSoftware Free = Freedom != Free pay 0. RUN 1. Study
2. Redistribute 3. Distribute ข้อ 0-1 ทำเพื่อตัวเอง ข้อ 2-3 ทำเพื่อคนอื่น

4 แนวคิดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
แนวคิด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเริ่มมาจาก แนวคิด ซอฟต์แวร์เสรี (free software) Free = freedom != free pay เสรีภาพที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ตามต้องการ เสรีภาพที่จะศึกษาการทำงานของโปรแกรม ผ่านซอร์สโค้ด และนำไปใช้ตามต้องการ เสรีภาพที่จะจำหน่ายจ่ายแจกซอฟต์แวร์นั้น เสรีภาพที่จะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

5 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด
อิสระในการ ใช้งาน (RUN) อิสระในการ ศึกษา (STUDY) อิสระในการ เผยแพร่ (Redistribute) อิสระในการ แก้ไขปรับปรุง(เมื่อนำไปเผยแพร่ต่อ จะต้องใช้สัญญาอนุญาตเดิม)(Distribute) โปร่งใสและตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว มีผู้พัฒนาทั่วโลก

6 ฟรีแวร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน จำกัดการใช้งานโดยเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่เปิดเผยซอร์สโค้ด ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่มีสิทธิ์ในการนำมาศึกษา

7 การพัฒนางานแบบโอเพนซอร์ส
ต่อยอดจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว Kernel Apache Firefox พัฒนาใหม่ทั้งหมด สัญญาอนุญาตแบบเปิด เช่น GPL, GNU GPL

8 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส
Facebook Memcached (Free & open source, high- performance, distributed memory object caching system) เป็นตัวกลางระหว่างเว็บ เซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้ต้องเรียกข้อมูล บ่อยครั้ง Hiphop for PHP พัฒนาเองโดย facebook ทำ หน้าที่ แปลงโค้ด PHP เป็น C++ แล้วจากนั้นค่อย แปลง C++ เป็นไบนารีด้วย g++ ซึ่งเป็น C++ compiler ในชุด GCC มาตรฐานของโครงการ GNU

9 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส
Cassandra ฐานข้อมูลแบบกระจายตัว Scribe ระบบจัดการ log file ทำงานเป็น server รอรับ stream ของ log file Hadoop ระบบ map/reduce กระจายงานการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ cluster Hive ระบบที่ใช้ SQL กับ Hadoop Thrift ตัวกลางสำหรับภาษาที่ใช้พัฒนาอัน หลากหลาย

10 ตัวอย่างการใช้งานโอเพนซอร์ส
Varnish ตัวเสริมประสิทธิภาพของ HTTP ข้อมูลทั้งหมดจาก software-behind-facebook/

11 Tools Editor/IDE Language Compiler HTML Editor Graphics and Multimedia
Utility Library

12 เครื่องมื่อในการพัฒนาระบบ
SciTE Smart Editor Pro Eclipse NetBean JCreator LE Anjuta Lazarus Gambas vi

13

14 Gambas

15 eclipse

16 Language PHP C/C++ Python Free Pascal MSW Logo Java C# Perl

17 Freepascal

18 Compiler GCC + automake VC .NET (Tool ที่เป็น Opensource คือ Mono)
Java (ควรรันได้ภายใต้ OpenJDK) ถ้าส่งข้อเสนอว่า run บน Linux ต้อง present บน Linux

19 HTML Editor NVU Yahoo Site Builder SciTE Smart Editor Pro

20 Graphics Multimedia Audacity Blender Cadstd Lite CAD X11 Cdex Dia Gimp
Open Source Digital Audio CD Extractor Dia Gimp Inkscape etc.

21 Gimps - Image manipulation

22 Inkscape - Vector graphics editor

23 Blender - 3D / Game Creation

24 Flash animation

25 Game Engines จะใช้อันไหนต้องดูเรื่องสัญญาอนุญาตดีดี
Freeware ส่วนมากจะเอามาใช้ในการ แข่งขันไม่ได้เพราะมีข้อห้ามเรื่องการทำเงิน จากผลงานที่ทำกับ Game Engine นั้นๆเช่น Torque Game Builder, Neoaxis, UnrealEngine, Unity รวม Game Engines _engines

26 Game Engines

27 ตัวอย่าง Game Engines http://cubeengine.com http://www.ogre3d.org

28 Utility EasyPHP(WAMP) Core FTP File Zilla PDF Creator Putty
LAMP=Linux Apache MySQL PHP WAMP=Windows Apache MySQL PHP Core FTP File Zilla PDF Creator Putty Database (MySQL or Pgsql)

29 easyphp

30 ตัวอย่าง Library opensource
Library ต่างๆที่อยู่ใน Linux เช่น Libssh Libopengl Zlib libx11

31 ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
LinuxSIS LinuxTLE OpenOffice.org Mozilla Firefox Thunderbird CMS Android

32 LinuxSIS Linux Simple Internet Server
ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพีซี เวอร์ชันล่าสุด: LinuxSIS 6.5 พัฒนาจาก: Debian 5.0

33

34 LinuxTLE Linux Thai Language Extension
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องพีซีหรือโน้ตบุค เวอร์ชันล่าสุด: LinuxTLE 9.0 พัฒนาจาก: Ubuntu 7.10

35

36 OpenOffice.org ซอฟต์แวร์สำนักงานคล้ายกับ MS-Office
มาตรฐานเปิดในรูปแบบ XML ทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม มีหลายภาษา ใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานอื่นได้ ส่งออกเป็นเอกสาร PDF ในชุดประกอบด้วย Writer, Calc, Impress, Base, Draw

37 OpenOffice – Writer

38 OpenOffice – Calc

39 OpenOffice – Impress

40 Mozilla Firefox – Web browser

41 Thunderbird – Email client

42 Content Management System: CMS
Drupal Joomla LearnSquare Moodle

43 Drupal

44 LearnSquare

45 Moodle

46 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
projects.gnome.org/anjuta

47 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล

48 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google