งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET
ผลสัมฤทธิ์งาน RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET จัดทำโดย นาย ชุมพล นพรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบเขื่อน1 กลุ่มออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

2 อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและท่อส่งน้ำ(RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET)
ชนิด Concrete Steel Liner ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ม. ประตูน้ำ High Pressure Slide Gate ขนาด 1.20* ชุด ส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกได้ประมาณ , ไร่ 1

3 การขุดบ่อก่อสร้างปรับพื้นโดยการเทคอนกรีตหยาบ
(LEAN CONCRETE) ตามแนวท่อ RIVER OUTLET 2

4 เสริมเหล็กหัว INTAKE ชนิด TOWER INLET
3


ดาวน์โหลด ppt RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google