งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์
As Jun 2010 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ Project Report กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก.ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน % เท่ากับ 10 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 17.26 % งานพื้น Post-Tension 36.63 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 4.23 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 14.44% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 100% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 22.02 %

2 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์
As Jun 2010 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ Project Report ภาพรวมโครงการ

3 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์
As Jun 2010 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ Project Report งานโครงสร้าง อาคาร 1 งานโครงสร้างอาคาร 2

4 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ความก้าวหน้างานผนังบ่อน้ำดี
As Jun 2010 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ Project Report ภาพโครงสร้างอาคาร 3 ความก้าวหน้างานผนังบ่อน้ำดี งานเหล็กเสริมล่างบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

5 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์
As Jun 2010 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ Project Report งานสถาปัตย์ อาคาร 1 งานก่ออิฐห้องชั้น 4 อาคาร 1 งานสถาปัตย์ อาคาร2 งานก่ออิฐห้องชั้น 3 อาคาร 2


ดาวน์โหลด ppt ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google