งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

2 ข้อพิจารณาการใช้ทดม. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” 2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ ที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” 3. อาคารคลังสินค้า 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ที่เก็บและกระจายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” 4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” 5. อาคารจอดรถ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า ( ประมาณ 450 คัน ) เป็น “ที่จอดรถชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

3 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ถ.วิภาวดีรังสิต You are here

4 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ ที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ถ.วิภาวดีรังสิต You are here

5 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
3. อาคารคลังสินค้า 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ที่เก็บและกระจายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ถ.วิภาวดีรังสิต You are here

6 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ถ.วิภาวดีรังสิต You are here

7 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน) เป็น “ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” Cargo Terminal ,387ตรม. (sqm. ) Cargo Terminal ,096 ตรม. (sqm.)

8 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
5. อาคารจอดรถ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า ( ประมาณ 450 คัน ) เป็น “ที่จอดรถชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ถ.วิภาวดีรังสิต You are here

9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
“พร้อมให้การสนับสนุนเต็มขีดความสามารถ ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง”

10 แนวทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่
ท่าอากาศยานดอนเมือง

11

12 ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นที่ราบ ระดับความสูงทางวิ่ง--ทางขับของสนามบินเฉลี่ยประมาณ ม. (รทก.) โดยมีถนนรอบพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นคันป้องกันน้ำท่วมจากภายนอกที่ระดับความสูงเฉลี่ย ดังนี้ - ถนนธูปเตมีย์ ระดับเฉลี่ย ม. (รทก.). ถนนจันทรุเบกษา ระดับเฉลี่ย ม. (รทก.) ถนนเทวฤทธิ์พันลึก ระดับเฉลี่ย ม. (รทก.) ถนนวิภาวดีรังสิต ระดับเฉลี่ย ม. (รทก.)

13 สถานที่ตั้ง : อยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง มีพื้นประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ตามรูป ) ทิศเหนือ จรด ถนนธูปเตมีย์ ทิศใต้ จรด ถนนเทวฤทธิ์พันลึก ทิศตะวันออก จรด พื้นที่กองทัพอากาศ ทิศตะวันตก จรด ถนนวิภาวดีรังสิต

14 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมสนามบิน :
อาศัยปั๊มสูบน้ำออกสู่ลำคลองของ กทม. เพื่อไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้ - ด้านเหนือ ( 5 โรงสูบ ) 19,080 ลบ.ม./ชม. สูบเข้าบ่อเก็บน้ำ 1,2,3 ก่อนระบาย ออกสู่คลองเปรมประชากร ด้านใต้ ฝั่งตะวันออก ( 4 โรงสูบ ) 20,520 ลบ.ม./ชม. สูบออก คลองบางเขน ด้านใต้ ฝั่งตะวันตก ( 3 โรงสูบ ) 9,240 ลบ.ม./ชม. สูบออก คลองเปรมประชากร

15 ระบบระบายน้ำออกจากสนามบินดอนเมือง
บ่อเ 1 บ่อ 2 บ่อ 3 คลองบางเขน สถานีสูบน้ำด้านทิศตะวันออก สูบน้ำออก 20,520 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำด้านทิศเหนือ สูบน้ำออก 19,080 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำด้านทิศตะวันตก สูบน้ำออก 9,240 ลบ.ม./ชม. คลองเปรมประชากร

16 พื้นที่บ่อกักเก็บน้ำของสนามบินด้านเหนือ
บ่อเก็บน้ำ 1 สามารถกักเก็บน้ำได้ , ลบ.ม. บ่อเก็บน้ำ 2 สามารถกักเก็บน้ำได้ , ลบ.ม. บ่อเก็บน้ำ 3 สามารถกักเก็บน้ำได้ , ลบ.ม. รวม ปริมาณกักเก็บได้ประมาณ ,019, ลบ.ม. ณ. ปัจจุบันคงปริมาณน้ำไว้ที่ 50% ของความจุน้ำทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีก ,918 ลบ.ม.

17 แนววางกระสอบทรายกันน้ำท่วม ทดม.
บ่อเ 1 บ่อ 2 บ่อ 3 แนววางกระสอบทราย แนววางกระสอบทราย ชั้นต้น ใช้ กระสอบ 10,000 ใบ ( ทอ.ให้การสนับสนุน) กั้นน้ำและจัดเป็นทางข้ามช่องทาง เข้า - ออก


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google