งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ.สต. จำนวน รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น (ร้อยละ) หมายเหตุ 1 คปสอ.เมือง 27 24 88.89 2 คปสอ.สร้างคอม 5 20.00 3 คปสอ.เพ็ญ 13 6 46.15 4 คปสอ.น้ำโสม 9 44.44 คปสอ.พิบูลย์รักษ์ 100 คปสอ.กุดจับ 10 20

2 ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ.สต. จำนวน รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น (ร้อยละ) หมายเหตุ 7 คปสอ.บ้านผือ 20 9 45.00 8 คปสอ.บ้านดุง 15 2 13.33 คปสอ.โนนสะอาด 6 66.67 10 คปสอ.ทุ่งฝน 1 16.67 11 คปสอ.กุมภวาปี 17 4 23.53 12 คปสอ.หนองหาน 14 100 13 คปสอ.ศรีธาตุ 3 25.00

3 ลำ ดับ อำเภอ จำนวน รพ.สต. จำนวน รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. คิดเป็น (ร้อยละ) หมายเหตุ 14 คปสอ.วังสามหมอ 10 5 50.00 15 คปสอ.หนองวัวซอ 11 9 81.82 16 คปสอ.บ้านผือ 20 45.00 17 สสอ.กู่แก้ว 18 คปสอ.นายูง 100 19 สสอ.ประจักษ์ 4 2 คปสอ.ไชยวาน เกณฑ์ รวม 209 112 53.59 ร้อยละ 60


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ รพ.สต.ที่ดำเนินงาน คบส. ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google