งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบดีกรมควบคุม โรค นพ. พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์. สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบดีกรมควบคุม โรค นพ. พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์. สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบดีกรมควบคุม โรค นพ. พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์

2 สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตฯ 11,13 ณ วันที่ 18 ต. ค.54

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตตรวจฯที่ 11 และ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค. – 18 ต. ค..54 ลำดับที่จังหวัด อัตาป่วย ต่อประชากรแสน คน จำนวน ผู้ป่วย 1 ศรีสะเกษ 143.712,044 2 อุบลราชธานี 50.91901 3 ยโสธร 30.28162 4 อำนาจเจริญ 82.28301 5 สกลนคร 7.1579 6 นครพนม 27.78192 7 มุกดาหาร 32.46108 ข้อมูลจาก GIS

5 แสดงข้อมูลอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ จำนวน ผู้ป่วย อำเภอ จำนวน ผู้ป่วย อำเภอ จำนวน ผู้ป่วย ขุขันธ์ 285 กันทรารมย์ 128 น้ำเกลี้ยง 47 กันทรลักษ์ 281 ปรางค์กู่ 95 ภูสิงห์ 63 เมือง 195 ขุนหาญ 101 เบญลักษ์ 90 วังหิน 127 ราศีไศล 146 พยุห์ 53 อุทุมพรฯ 151 ห้วยทับทัน 36 โพธิ์ศรีฯ 34 ยางชุมน้อย 46 โนนคูณ 54 ศิลาลาด 35 ไพรบึง 23 ศรีรัตนะ 23 ข้อมูลจาก รายงานประจำสัปดาห์ 40

6 แสดงข้อมูลอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ( ต่อ ) จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธร อำเภอจำนวน ผู้ป่วย อำเภอจำนวน ผู้ป่วย อำเภอจำนวน ผู้ป่วย เมือง 96 เมือง 67 เมือง 50 เดชอุดม 61 ชานุมาน 21 กุดชุม 33 ตระการ พืชผล 158 ปทุมราชฯ 37 มหาชนะชัย 21 โขงเจียม 34 เสนางคนิคม 61 คำเขื่อนแก้ว 23 บุณฑริก 49 หัวตะพาน 51 วารินชำราบ 149 สิรินธร 25 เขมราฐ 21 เขื่องใน 20

7 แสดงข้อมูลอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ( ต่อ ) จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนคร อำเภอจำนวน ผู้ป่วย อำเภอจำนวน ผู้ป่วย อำเภอจำนวน ผู้ป่วย เมือง 54 เมือง 39 เมือง 24 ธาตุพนม 36 คำชะอี 40 คำชะอี 24 นาแก 26

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ต. ค. 54 ( ข้อมูลจาก GIS)

9 ข้อมูลจาก GIS) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกแยกราย อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ต. ค. 54 ( ข้อมูลจาก GIS)

10 ลำดับ ที่ จังหวัด อัตาป่วย / ชากรแสน คน จำนวน ผู้ป่วย 1 ศรีสะเกษ 16.24231 2 อุบลราชธานี 2.3742 3 ยโสธร 19 4 อำนาจเจริญ 16 5 สกลนคร 55 6 นครพนม 55 7 มุกดาหาร 66 สถานการณ์โรค Leptospirosis ใน เขตฯ 11,13 ณ วันที่ 18 ต. ค. 54 ( ข้อมูลจาก GIS)


ดาวน์โหลด ppt อธิบดีกรมควบคุม โรค นพ. พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์. สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google