งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1 , 4 หรือผู้ที่รอรับสิทธิ์ และย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ผู้สมัครดำเนินการเอง)

2 ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ผ่านอินเตอร์เน็ต
1 2 นักเรียน พิมพ์เอกสาร แบบ รด.1/1 หรือ รด.2/1 จากระบบ ผู้สมัครเรียน กรอกข้อมูลผ่านเว๊บไซต์ 4 3 กรอกใบสมัครด้วยลายมือพร้อมแนบแบบรด.1 หรือรด.2 แจ้ง ผกท.ของสถานศึกษา รับใบสมัคร 5 นำใบสมัครหรือใบรายงานตัว ยืนต่อ จนท.ตรวจหลักฐาน ฯ นักศึกษาวิชาทหาร ผ่านการทดสอบ ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึก 6 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3 ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔
เว๊บไซต์ ศฝ.นศท.มทบ.14

4

5 วิธีการสมัครผ่านเว็บของผู้สมัคร นศท.
1 เข้าไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์ฝึก บันทึกข้อมูล รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2557 และ นศท. ชั้นปีที่ รอรับสิทธิ์ หรือย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่

6 กรอกเลขประจำตัวประชาชน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Sign in

7 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม

8 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร

9 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
5. พิมพ์แบบ รด.1 โดยคลิกที่ปุ่ม เครื่องพิมพ์ เอกสารยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2555 สมัครวันที่ พฤษภาคม 2555 ชื่อ-ชื่อสกุล นายชาเย็น แย้มบาน หมายเลขบัตรประชาชน : วันเดือนปีเกิด : 11 เมษายน 2532 เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ ที่อยู่ : 42/ ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี ชื่อ-ชื่อสกุล บิดา นายสมชาย แย้มบาน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-ชื่อสกุล มารดา นางสมจิต แย้มบาน หมายเลขโทรศัพท์ สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ศูนย์ฝึก (ลงชื่อ) (……………………………………………) ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หมายเหตุ ให้นำ แบบ รด. 1/1 , รด.2/1 ไปแจ้ง ผกท. เพื่อขอรับใบสมัครหรือใบรายงานตัว และแนบกับใบสมัครหรือใบรายงานตัว แบบ รด. 1

10 ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔
หากจะทำการบันทึกข้อมูลคนต่อไป ให้ออกจากระบบก่อน แล้วเข้ามาดำเนินการใหม่

11 ขั้นตอนสถานศึกษา เข้าไปตรวจรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร นศท. ทางอินเตอร์เน็ต 2 ผกท.ของสถานศึกษา ครบถูกต้อง ยืนยันข้อมูล 3 พิมพ์รายชื่อผู้สมัคร 5 4 ส่งให้ กอ.รับสมัคร ฯ ลงนามในเอกสาร ศูนย์ฝึก นศท.

12 การเข้าไปตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ของ นศท. ใหม่
1 เข้าไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์ฝึก การเข้าไปตรวจสอบข้อมูล รับสมัคร นศท. ใหม่ ปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษา คลิกที่นี่

13 2. เข้าสู่หน้า Login ให้ใช้รหัสผ่านที่แต่ละโรงเรียนได้รับไปแล้วเข้าสู่ระบบ
Sf ตามด้วยรหัสสถานศึกษา 8 หลักตัด 0 ตัวหน้าออก รหัสสถานศึกษา 8 หลักตัด 0 ตัวหน้าออก

14 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Log in

15 3. แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ยืนสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต
3. แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ยืนสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ยืนยัน

16 4. ยืนยันโดยใส่เครื่องหมายถูก ช่อง หน้าชื่อ เพื่อยืนยัน

17 5. ให้คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ข้อมูล

18 หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามไปยัง
ฝ่ายเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามไปยัง สิบเอก หญิง กุลนันท์ น้อยนาม ผู้ดูแลระบบ โทร หรือ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google