งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ชั่น 3.10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ชั่น 3.10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ชั่น 3.10
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม 15 มีนาคม 2553

2 การอัพเดท เวอร์ชั่น 3.10

3 การอัพเดทโปรแกรม การ update โปรแกรม 506 จาก Version เก่า ทุก Version เป็น Version 3.10 1.ให้ rename folder R506 เป็น R506_old 2.Copy R506 version 3.10 วางที่ C: หมายเหตุ การ update โปรแกรม จาก version เก่า เป็น version ใหม่ อย่างน้อย ข้อมูลใน Version เก่า ต้องมีฐานข้อมูลปีปัจจุบัน ถ้าไม่มีฐานข้อมูลปีปัจจุบัน โปรแกรมจะไม่ update ให้

4 3.Double click ที่ c:\R506\update.mdb

5 4. Click ที่ update โปรแกรม

6 5.หลังจาก click ที่ update โปรแกรม แล้วให้รอจนกว่า จะขึ้น popup ให้ click OK

7 6. Click ที่ close ข้อมูลทั้งหมดของ Version เก่าที่ R506_old จะมาอยู่ที่ R506 ทั้งหมด ให้เข้าโปรแกรมตามปกติ ตอนนี้ โปรแกรม ของท่านได้เปลี่ยนเป็น version 3.10 เรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 เวอร์ชั่น 3.10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google