งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่
วันที่ ธันวาคม 2553

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และวางผังชุมชน (อบต.)
และผังเมืองชุมชน (เทศบาล) วันที่ มีนาคม 2554

3 ประชุมประชาคม การจัดทำผังชุมชน(อบต.) และผังเมืองชุมชน(เทศบาล)
ประชุมประชาคม การจัดทำผังชุมชน(อบต.) และผังเมืองชุมชน(เทศบาล) วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

4 ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชน (อบต.) และผังเมืองชุมชน (เทศบาล)
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชน (อบต.) และผังเมืองชุมชน (เทศบาล) สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำลูกแก เทศบาลตำบลสำรอง อบต.ลาดหญ้า อบต.ช่องสะเดา อบต.วังด้ง อบต.บ้านใหม่ อบต.รางสาลี่ อบต.ท่าม่วง อบต.ทุ่งทอง เจ้าของโครงการ : กลุ่มงานวิชาการผังเมือง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๔๐๒,๒๘๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google