งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 26 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 26 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 26 )

2 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ปี 2549(1 มค.- 1 ก. ค.) ที่มา : รง.506 อัตรา : ปชก. แสนคน

3

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) จำแนกตามเขตรวจ ราชการ 1 มค.- 1 ก. ค. 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 = 1828 : 24.17

6 จำนวนป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) พื้นที่ รับผิดชอบ สคร.6 จำแนกรายเดือน ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) เปรียบเทียบ ค่ามัธยฐาน 5 ปี และ ปี 2548 จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จำแนก กลุ่มอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก.

8

9 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ( จำแนกรายอำเภอ ) ( สัปดาห์ที่ 26) ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 26) อ. เมืองเลย (147.2) กิ่งอ. หนองหิน (157.2) อ. ผาขาว (110.04)

10 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม กลุ่มระบาดวิทยา สคร. ที่ 6 จ. ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 26 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google