งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2549(ณ สัปดาห์ที่ 51)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2549(ณ สัปดาห์ที่ 51)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2549(ณ สัปดาห์ที่ 51)
ในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.6 ขอนแก่น

2 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกโรคของเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
( 1 มค ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 อัตราป่วย : ปชก.แสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506

3 อัตราตายสูงสุด 10 อันดับแรกของโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
( 1 มค ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 อัตราป่วย : ปชก.แสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506

4 สถานการณ์ไข้หวัดนก พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก.

5 สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร. 6 ขก
สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค ธ.ค. 49)

6 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 23 ธ.ค. 2549 ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก.
ผลการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย (Final diagnosis)ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค ธ.ค ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. จำนวนป่วย(ราย) แหล่งข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น

8 แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(รวม) ตั้งแต่ 1 มค. - 23 ธค
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(รวม) ตั้งแต่ 1 มค ธค (ณ สัปดาห์ที่ 51) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 สคร.6 ขก = ป่วย 4,084 ราย ตาย ราย , อัตราป่วย อัตราตาย ต่อประชากรแสนคน

10 แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (รวม) ตั้งแต่ 1 มค ธค. 49 (ณ สัปดาห์ที่ 51) จำแนกรายเดือน ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น อัตราป่วย : ปชก.แสนคน แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2549(ณ สัปดาห์ที่ 51)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google