งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแมโคร 1. การทำstartup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแมโคร 1. การทำstartup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแมโคร 1. การทำstartup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น
3. แมโครแสดงรายงาน 4. แมโครแสดงเมนูบาร์ 5. แมโครหลายเงื่อนไข (การสืบค้นด้วย Optiongroup)

2 ขั้นตอนการสร้างแมโครแสดงการสืบค้น
1.สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด (ตาราง sum5level) 2. สร้างแมโคร ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชื่อ เงื่อนไข where [ชื่อฟิลด์]=[กำหนดพารามิเตอร์] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชื่อ [fname]=[ป้อนชื่อนักศึกษา] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามระดับชั้น [level]=[ป้อนระดับชั้น] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามห้อง [rooom]=[ป้อนห้องเรียน] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามชมรม [mclub]=[ป้อนชมรม] ค้นข้อมูลนักศึกษาตามครูที่ปรึกษา [advisor]=[ป้อนชื่อครูที่ปรึกษา] 3.เรียกใช้แมโครในเมนูสืบค้น

3 แมโครสืบค้นข้อมูล

4 ขั้นตอนการสร้างแมโครแสดงรายงาน
1.สร้างรายงานแสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด (ตาราง sum5level) 2. สร้างแมโคร แสดงรายงาน Openreport เงื่อนไข where [ชื่อฟิลด์]= “ค่าที่กำหนด” รายชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 [level]=“ปวช.1” รายชื่อนักศึกษาชาย [pre_name]="นาย“ รายชื่อนักศึกษาหญิง [pre_name]=“นางสาว” รายชื่อนักศึกษาชมรมคริสเตียน [mclub]=“คริสเตียน” รายชื่อนักศึกษาชมรมคริสเตียน [mclub]=“ทูบีนัมเบอร์วัน” 3.เรียกใช้แมโครในเมนูรายงาน

5 รายชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 เงื่อนไข [level]=“ปวช.1”
รายชื่อนักศึกษาหญิง เงื่อนไข [pre_name ]=“นางสาว”

6 การสร้างเมนูบาร์ ขั้นตอนการสร้างเมนูบาร์ 1.ออกแบบเมนูบาร์
2.สร้างแมโครย่อย 3.สร้างแมโครหลัก 4. แสดงแมโครหลักในฟอร์ม

7

8 การเขียนVBA 1. เขียนคำสั่งเปิดฟอร์ม 2. เขียนคำสั่งปิดฟอร์ม
3. เขียนคำสั่งกำหนดรหัสผ่านหน้าต้อนรับ

9


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแมโคร 1. การทำstartup แสดงหน้าแรก 2. แมโครแสดงการสืบค้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google