งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Create Lists.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Create Lists."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Create Lists

2 What? เป็นชุดโปรแกรมหนึ่งใน Circulation Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium ใช้เพื่อรวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆของห้องสมุด โดยใช้การ Query ข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ

3 Where? อยู่ใน Circulation Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

4 When? ใช้เมื่อต้องการทำการรวบรวมสถิติต่างๆ ที่ได้กระทำในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

5 Who? ผู้ที่มี User Name และ Password สำหรับเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

6 How? ล็อกอินเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium

7 How? (continue) เลือก Create Lists ด้านซ้ายมือ

8 How? (continue) เลือก Slot ที่ไม่มีการใช้งาน และเลือก Search Records

9 How? (continue) เลือกประเภท Records Type ที่ต้องการสืบค้น

10 What’s records Type? B – BIBLIOGRAPHIC I – ITEM P – PATRON N - INVOICE

11 How? (continue) เลือก Type ของ Records

12 How? (continue) เลือกเขตข้อมูล (Field) ที่ต้องการสืบค้น

13 How? (continue)

14 How? (continue) เลือกเงื่อนไข (Condition) ที่ต้องการค้น

15 How? (continue) ป้อนค่า (Value) หรือกำหนดค่าที่ต้องการค้น

16 How? (continue) ใส่เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้าต้องใช้)

17 How? (continue)

18 How? (continue)

19 How? (continue)

20 How? (continue)

21 How? (continue)

22 How? (continue)

23 How? (continue)

24 How? (continue)

25 How? (continue)

26 How? (continue)

27 How? (continue)

28 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Create Lists.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google