งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อิสระ

2 Myth การสื่อสารการตลาด (marketing communication) สร้าง มายาคติ MC
นมผง = นมแม่ นมผงดีกว่านมแม่ Myth ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค

3 มายาคติอาศัยการสื่อสารและเวลาในการฟักตัว
Others Direct marketing (Ex. Milk Nurse) Interactive/internet marketing POS Sales Promotion Product placement in films Packaging การประชาสัมพันธ์ CSR Corporate PR โฆษณา ทางตรง ทางอ้อม

4 ตัวอย่างมายาคติ “แม่เชื่อในแลคโตเจน”
บุคคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาเชื่อว่านมวัวจำเป็นต่อสุขภาพ ช่วยบริษัทแจกนมฟรีพร้อมคำแนะนำ “แม่เชื่อในแลคโตเจน” “ทุกสิ่งที่มีอยู่ในนมแม่จะพบในแลคโตเจน” “แม่ที่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก ให้แลคโตเจน”

5 การควบคุมการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงดัดแปลง = การทลายมายาคติ
การควบคุมด้วยกฏหมาย การควบคุมการสื่อสารการตลาด การทลายมายาคติ การเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

6 International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes
จัดทำโดย WHO and UNICEF รับรองในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 34 ปี ค.ศ.1981 Code of Conduct Practice

7 Code ไม่โฆษณา (Advertising) ไม่ลด แลก แจก แถม (Sales Promotion) ไม่ให้บริษัทติดต่อกับมารดาโดยตรง (Direct Selling) ไม่ให้บริษัทให้ของขวัญหรือให้สินค้าตัวอย่างกับบุคลากรมี่ทำงานเกี่ยวกับมารดาและทารก

8 Code ไม่ใช้ถ้อยคำหรือรูปภาพเพื่อชักชวน รวมทั้งภาพทารกบนฉลาก (Packaging) ข้อมูลที่ให้กับบุคลากรที่ให้บริการต่อมารดาและทารก ต้องจริงและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Personal selling) บนฉลากต้องมีคำอธิบายประโยชน์ของการให้นมแม่ และความสิ้นเปลืองและอันตรายอันอาจเกิดจากการให้นมผสม (Packaging)

9 Code ไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต่อทารก ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และต้องคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ อุณภูมิ และการเก็บตุนในแต่ละประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์

10 การควบคุมการสื่อสารการตลาดนมผงของประเทศไทย
การละเมิด (156/2537 และ 157/2537) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (มาตรา 22, 23, 24, 25, 47) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (มาตรา 6 และมาตรา 40-42) พ.ร.บ.อาหาร ?

11 ทิ้งทาย - ท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google