งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดภาษีของออสเตรเลีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดภาษีของออสเตรเลีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดภาษีของออสเตรเลีย
TAFTA การลดภาษีของออสเตรเลีย กลุ่ม 1 ผัก ผลไม้ ไวน์ อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง และกระป๋อง

2 ผัก ผลไม้ อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 4%, 5%
ออสเตรเลียจะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้ ออสเตรเลียกำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards: SSG) สำหรับสินค้าสับปะรดและน้ำสับปะรด และสามารถใช้มาตรการนี้จนถึงปีพ.ศ. 2551

3 การส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
ตอนที่ มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย ในปีพ.ศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 06 ต้นไม้และพืชมีชีวิต 0.22 07 พืชผักใช้บริโภค 2.47 08 ผลไม้ 3.19 09 กาแฟ ชา 0.35 10 ธัญพืช 21.71 11 ผลิตภัณฑ์จากการโม่ธัญพืช 5.15 สินค้าที่ไทยส่งออกมาก ได้แก่ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากการโม่ธัญพืช ของปรุงแต่งทำจากพืชผักผลไม้ เป็นต้น ธัญพืช – ภาษี 0% อยู่แล้ว ทุกรายการ ผลิตภัณฑ์จากการโม่ธัญพืช – สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง ภาษี 4%, แป้ง แป้งหยาบ เกล็ด เม็ด และเพลเลตทำจากมันฝรั่ง เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน – ถั่วลิสง ดอกฮ้อป

4 การส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
ตอนที่ มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย ในปีพ.ศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 12 เมล็ดพืชและผลไม้ 0.15 13 ครั่ง 0.47 14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0.08 20 ของปรุงแต่งทำจากพืช ผัก ผลไม้ 19.97 รวม 53.76

5 การส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
ประเภทย่อย มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย ในปีพ.ศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ข้าวที่สีบ้างแล้ว หรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม 19.63 สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง 4.23 พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน (ปรุงแต่ง) 3.89 สับปะรดกระป๋อง 2.90 น้ำสับปะรด 4.25 สินค้าบางรายการในแต่ละตอนเหล่านี้ ที่ไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มีมูลค่าค่อนข้างสูง บางรายการภาษีเป็น 0% อยู่แล้ว บางรายการภาษียังไม่เป็น 0% และคาดว่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เมื่อภาษีลดลงเหลือ 0% ตัวอย่างเช่น - ข้าว (ภาษี 0% อยู่แล้ว คงไว้ที่ 0% ต่อไป) - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง (ภาษี 0% คงไว้ที่ 0% ต่อไป) - พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน (ภาษี 5% ลดเหลือ 0% ทันที) - สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด (ภาษี 5% ลดเหลือ 0% ทันที)

6 ผัก ผลไม้ ปัญหาสำคัญในการส่งออก คือ การที่ออสเตรเลียมีกฎระเบียบด้าน SPS ที่เข้มงวด ทำให้ผักผลไม้สดของไทยส่งออกไปได้เพียง บางชนิด ภายใต้ TAFTA ไทยได้ระบุสินค้าผลไม้ที่ต้องการให้ออสเตรเลียเปิดตลาดและแก้ไขปัญหา SPS ให้ลุล่วงภายใน 2 ปี ได้แก่ - มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง

7 ไวน์ อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 3%, 4%, 5%
จะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้

8 การส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
ตอนที่ มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย ในปีพ.ศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 22 เครื่องดื่ม สุรา 1.25 2204 ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ 0.015 2205 เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม - ที่ผ่านมา การส่งออกของไทยไปออสเตรเลียมีไม่มากนัก ตอนที่ 22 ทั้งตอน ในปีพ.ศ มีการส่งออกไปเพียง 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนไวน์ และเกรปมัสต์ ในปีพ.ศ ไทยส่งออกไปประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนเวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ไม่มีการส่งออก

9 ไวน์ การส่งออกของไทยไปออสเตรเลียยังมีมูลค่าน้อย และส่วนใหญ่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา พม่า ลาว ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทยมีโอกาสขยายตลาดในออสเตรเลียได้ เมื่อภาษีนำเข้าของ ออสเตรเลียลดลงเหลือ 0% ทันที

10 อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง และกระป๋อง
อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 4%, 5% ออสเตรเลียจะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้ ยกเว้นปลาทูน่า สคิปแจ็ก และปลาโบนิโต ซึ่งจะลดภาษีจาก 5% เหลือ 2.5% ในปีแรก คงไว้ 2 ปี และลดลงเหลือ 0% ในปีพ.ศ. 2550 ออสเตรเลียกำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards: SSG) สำหรับสินค้าปลาทูน่า สคิปแจ็ก และปลาโบนิโต และสามารถใช้มาตรการนี้จนถึงปีพ.ศ. 2551 ประเภทย่อย อัตราฐาน 2548 2549 2550 5% 2.5% 0%

11 การส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย
ตอนที่ มูลค่าการส่งออกของไทยไปออสเตรเลีย ในปีพ.ศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 03 ปลา สัตว์น้ำ 49.78 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ 107.07 1603 สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 0.031 1604 ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์ และของที่ใช้แทนคาเวียร์ที่ทำจากไข่ปลา 81.75 1605 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย 25.28 ในปีพ.ศ ไทยส่งออกสินค้าในตอนที่ 3 และ 16 ไปออสเตรเลียมีมูลค่าค่อนข้างสูง สินค้าปลาปรุงแต่ง (ปลาแซลมอน ปลาเฮอร์ริง ปลาซาร์ดีน ปลาทูนา ปลาแมกเคอเรล ปลาอังโชวี) ไทยส่งออกไปออสเตรเลียมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทูน่ากระป๋อง ซึ่งมีการส่งออกไป 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนสินค้ากุ้ง มีการส่งออกไปออสเตรเลียมากเช่นกัน ประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

12 อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง และกระป๋อง
สินค้าปลาทูน่ากระป๋องของไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและศักยภาพมาก ในตลาดออสเตรเลีย ในปีพ.ศ ไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปออสเตรเลียมีมูลค่าถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยออสเตรเลียนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 1 การลดภาษีสินค้ารายการนี้ภายใต้ TAFTA จะทำให้ไทยสามารถ ครองตลาดออสเตรเลียได้มากขึ้น ส่วนสินค้าอาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ เช่น กุ้ง ไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่าค่อนข้างมากเช่นกัน (ประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2546) แม้ภาษีจะเป็น 0% อยู่แล้ว ไทยก็ควรหาทางขยายตลาดให้ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การลดภาษีของออสเตรเลีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google