งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด
น้ำมันที่สามารถตรวจวัดได้ มี 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว และ น้ำมันถั่วเหลือง(ไม่สามารถตรวจน้ำมันมะพร้าวได้)

2 สารโพลาร์ ...? เป็นสารประกอบมีขั้วในน้ำมัน ซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการทอด
สารโพลาร์เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมคุณภาพของน้ำมัน

3 ข้อดีของชุดทดสอบ ใช้งานง่าย อ่านผลภายใน 2 นาที
ราคาถูก (20 บาท/ 1 ตัวอย่าง) ให้ผลความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 99.2 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน

4 ชุดทดสอบประกอบด้วย สารละลายโพลาร์ 1 1 ขวด สารละลายโพลาร์ 3 1 ขวด
สารละลายโพลาร์ 1 1 ขวด สารละลายโพลาร์ 3 1 ขวด ขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง 2 ขวด หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี คู่มือการใช้ชุดทดสอบ หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี 4/5/2017

5 ขั้นตอนการทดสอบ ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ตัวอย่างน้ำมันต้องไม่ร้อน หรือเป็นไข หากเป็นไขอุ่นให้เหลวก่อนและรอให้เย็น) ใช้หลอดยาขนาด 1 ซีซี ดูดตัวอย่างน้ำมัน จนถึง ขีด 1 ซีซี ปล่อยลงในขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง 4/5/2017

6 ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็มดูดสารละลาย โพลาร์ 1 ถึง ขีด 4 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวดใส่ตัวอย่าง ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที 4/5/2017

7 3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี ดูดสารละลายโพลาร์ 3 ถึง ขีด 0
3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี ดูดสารละลายโพลาร์ 3 ถึง ขีด 0.20 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวดใส่ตัวอย่าง ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที 4/5/2017

8 4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายแยกชั้น
4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายแยกชั้น สังเกตสีของสารละลายแล้วแปรผลจากตารางแปรผล ต้องเปลี่ยนน้ำมัน สีของสารละลายชั้นบน ผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารโพลาร์(%) สีชมพูเข้ม <20 สีชมพูจาง 20-25 ไม่มีสีชมพู >25 น้ำมันได้มาตรฐาน 4/5/2017 น้ำมันไม่ได้มาตรฐาน

9 1. หลอดดูดตัวอย่างน้ำมัน ก่อนดูดตัวอย่างน้ำมันตัวต่อไปให้ดูดตัวอย่างที่ต้องการทดสอบแล้วปล่อยทิ้งก่อน 2 ครั้ง จึงดูดตัวอย่างเพื่อทดสอบ 2. ขวดทดสอบตัวอย่างเมื่อใช้เสร็จแล้ว ล้างและสามารถใช้ซ้ำได้

10 ข้อควรระวัง หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือ
ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก 4/5/2017

11 การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน
สารโพลาร์ 3 เมื่อใช้เสร็จให้เก็บในกล่อง เนื่องจากเป็นสารที่ไวต่อแสงซึ่งจะทำให้ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานน้อยลง สารโพลาร์ 1 เป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อใช้เสร็จให้ปิดจุกให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิห้อง/ 1 ปี 4/5/2017


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google