งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Measurement of Gases KM 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Measurement of Gases KM 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Measurement of Gases KM 57

2 Direct Reading Instrument
Ambient Air Analyzer Hand Pump เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซพิษ Detecter tube KM 57

3 Indirect Reading Instrument
การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Tritrametric method การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงของสี การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Spectrophometric method การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซและไอโดยวิธี Gas chromatographic Atomic absorption spectrophotometry KM 57

4 4

5

6

7 Measurement of gases CH4

8 230-333 Environmental Control
มีถุงเก็บอากาศแล้วแต่จะเก็บมา? ที่คิดว่าเชื่อถือได้ ถ้าต้องการทราบในเชิงปริมาณ Environmental Control

9 บันทึกข้อมูล :วิเคราะห์แก๊ส
นศ. เก็บก๊าซมาตรฐานใส่ถุงมาวิเคราะห์ CO2ที่ถังเขียนไว้ 99.8% แต่วิเคราะห์ ได้ประมาณ 50% เกิด ? ตรวจสอบวิธีการเก็บ X เปลี่ยนอุปกรณ์เก็บก๊าซ X ใช้เข็มเก็บก๊าซโดยตรง X เครื่องมือ OK ? Environmental Control

10 บันทึกข้อมูล :วิเคราะห์แก๊ส
วิธีแก้ไขเพื่อให้ได้ค่าที่วัดได้ถูกต้องตามค่ามาตรฐานมากที่สุดลดช่องว่างของการปนเปื้อนให้น้อยที่สุด ความยาวของท่อแก๊สที่เก็บ การล้างท่อ การทำความสะอาดเข็มเก็บแก๊ส Environmental Control

11 N2 CO2

12 ถ้าเราสามารถทำสารมาตรฐานได้และเกิดการเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก อย่างมีเหตุผลและหลักการ ความน่าเชื่อถือในวิธีวิเคราะห์ก็เกิด

13 และอีกหนึ่งความรู้ที่ได้ก็คือ ถุงเก็บแก๊สไม่สามารถเก็บแก๊สได้เป็นเวลานานเพราะผ่านไปแค่ 2 คืน(ถุงใช้ซ้ำ) ค่าก็เปลี่ยนแล้วค่ะ

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Measurement of Gases KM 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google